บันทึกนี้เป็นบันทึกการลงสนามฝึกการเรียนรู้ครั้งสุดท้ายของทีมงาน  ในการลงไปเรียนรู้การประเมินแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  (เวทีที่ 11)

          วันนี้พวกเราทีมงานทั้งจากสำนักงานเกษตรจังหวัดดำแพงเพชร  และสำนักงานเกษตรอำเภอเกือบ 20 คน นำโดยท่านเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปร่วมฝึกและเรียนรู้การประเมินแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านศรีโยธิน  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เราไปร่วมประเมิน คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีโยธิน  ซึ่งกระบวนการเราก็ดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ

 • ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนข้อมูลขอลชุมชน
 • ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตนเอง
 • ขั้นตอนที่ 3 การหกแนวทางพัฒนากลุ่ม

          นอกจากนั้นก็เป็นกระบวนการสุดท้ายที่ทำกันทุกครั้งก็คือการสรุปบทเรียนร่วมกันของทีมนักส่งเสริมการเกษตร


 การทบทวนข้อมูลของกลุ่มฯ


การทบทวนข้อมูลของกลุ่มฯ


ความฝันของกลุ่มฯ


การประเมินตนเอง

 


การสรุปบทเรียนของนักส่งเสริมการเกษตร

        ข้อตกลงของเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ(จะกลับไปทำอะไรต่อ)

 • จัดกิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนกลุ่ม
 • จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • นำผลการประเมิน ไปปรับปรุงการทำงานของกลุ่ม
 • บริการจัดการสินค้าของกลุ่ม
 • การจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม

  สรุปบทเรียนในเบื้องต้น      

          ในการดำเนินกิจกรรมวันนี้ สิ่งที่เป็นบทเรียนของทีมงาน และหลายๆ ท่านที่สนใจในการดำเนินกระบวนการกลุ่ม ซึ่งผมขอบันทึกเป็นเพียงหัวข้อไว้ก่อน (โอกาสต่อไปจะขยายความ) ก็คือ

 • การสร้างทีมงาน  ต้องมีเพื่อนหรือทีมร่วมงานจึงจะดำเนินกระบวนการกลุ่มได้ผลดี
 • การสื่อสารระหว่างทีมงาน  ต้องมีระบบการสื่อสารหรือข้อตกลงกันให้ดีระหว่างดำเนินกระบวนการ ใครจะขึ้น ใครจะลง ใครจนแต้มแล้วส่งสัญญาณให้เพื่อนช่วยเหลืออย่างไร
 • ต้องมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน  จึงจะมุ่งผลของกระบวนการไปในทิศทางเดียวกัน
 • ต้องมีคุนคอยประเมินภาพรวมของการดำเนินกระบวนการ เพื่อที่จะคอยปรับให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น
 • ต้องแบ่งหน้าที่ทีมงานกันในแต่ละครั้งให้ชัดเจน
 • ต้องมีการสรุปบทเรียนร่วมกันของทีมงานทุกครั้ง
 • ทีมงานต้องยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 • ต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามาช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคิด ไม่ใช่เราคิดแทนกลุ่มฯ
 • การดำเนินกระบวนการไม่มีรูปแบบที่สำเร็จตายตัว ต้องเรียนรู้และปรับกระบวนการอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
 • ทุกคนสามารถนำกระบวนการได้ เพราะไม่มีใครเก่งที่สุด และแย่ที่สุด หากมีความตั้งใจจริงในการดำเนินกระบวนการ สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ทุกๆ คน
 • บันทึกกระบวนการและเนื้อหาทุกครั้ง เพื่อการรายงานผล และการ ลปรร.
 • ฯลฯ  ขอเชิญท่านผู้รู้ช่วยต่อเติมด้วยครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. โอกาสต่อไปจะขยายความครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก (เขียนบันทึก ณ ม.ศรีปทุม)