ทะเลรือจะหลับ

 กลับมาจากไปสร้างเครือข่ายองค์การเรียนรู้ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยความหวังว่าอีกสักระยะคงได้ไปติดตามความก้าวหน้า หลังจากทีมงานได้เขียน "สัญญาใจไฟปรารถนา หรือ Passion Plan"

บางแสน

ภาพทะเลยามย่ำค่ำคืนที่หาดบางแสน ลงตามที่พี่ใบบุญสอบถามครับ

พระอาทิตย์ลับไปจากขอบฟ้า แต่ความก้าวหน้า และ ความฝันยังฝังอยู่ไม่รู้ลืม เป็นกำลังใจให้ทั้งชาว บูรพา และ มอดินแดง ได้ร่วมแรงพัฒนา ครับ

JJ2007