รายงานการทบทวนการดำเนินงาน สคส.

         สสส. ได้จัดการทบทวนการดำเนินงานของ สคส. ในลักษณะของ panel review    ผู้สนใจอ่านได้ที่นี่ (click)

         รายงานนี้เป็นประโยชน์มากต่อการวางยุทธศาสตร์การดำเนินงานปีที่ 5 (พ.ศ.2550) ของ สคส. และการวางแนวทางดำเนินงาน สคส. ระยะที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2555) ถ้าจะมี

         ภาคีท่านใดมีข้อแนะนำ  ว่า สคส. ควร/ไม่ควรทำอะไร  อย่างไร  ร่วมกับใคร ฯลฯ    โปรดร่วมด้วยช่วยกันครับ

 วิจารณ์  พานิช

 20 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม#สคส.

หมายเลขบันทึก: 79595, เขียน: 20 Feb 2007 @ 07:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขออนุญาตแสดงข้อคิดเห็นโดยยกข้อความในไฟล์ดังกล่าวมาค่ะ

"9. ข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า การที่สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) มีระบบและเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว เช่น การมี Blog โดยขาดการติดตาม ปรับแต่งความถูกต้องเหมาะสมอย่างเพียงพอ อาจทำให้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) กลายเป็นเพียงการบริหาร การจัดการข้อมูลข่าวสาร (Information Management) เท่านั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดเกลียวแห่งความรู้ (Knowledge Spiral)"

- การ plot ภาพ social network และ knowledge map ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของการใส่ tag และการการ login เข้าระบบก่อนแสดงข้อคิดเห็น อาจจะช่วยให้เห็นภาพของ Knowledge spiral มากขึ้นนะค่ะ จะค่อยๆ ทยอยทำ feature ในส่วนนี้ค่

- การนำ blog มาใช้เป็น KM Tool เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยค่ะ เครื่องไม้เครื่องมือต้องใช้เวลาในการปรับแต่งไปเรื่อยๆ ค่ะ ขนาดของทีมงาน (software project team) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นปัญหาสำคัญค่ะ 

แต่สาเหตุที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การที่ประเทศชาติขาดบุคคลากรที่มีความรู้ในเชิงปฏิบัติในการพัฒนาระบบโดยใช้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ค่ะ ซึ่งดิฉันได้เขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่อง การคิดใหม่ทำใหม่หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์ ด้วยความเคารพ

 กราบเรียนเสนอแนะให้เสริมและใช้ศักยภาพ ของชาวภาคีในแต่ละภูมิภาคให้มากกว่าเดิมครับ

อาจารย์หมอมาโนชฝากความคิดเห็นไว้ค่ะ http://gotoknow.org/blog/ponder/80159