ถ้อยคำที่เขียนด้วยลายมือของท่าน ในหนังสือ เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ ที่ บุญเสริม สาตรากัย เขียนบรรจงไว้ฝาก คุณยุวดี บุญไวยวุฒิ และ ศ.มาร์แซล มาให้กับเรา  ได้เก็บไว้เป็นสมบัติครอบครัว ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2547 จนถึงวันนี้

                    คราวเมื่อไปเชียงใหม่ในปลายปีเดียวกัน  เราและลูก ๆ ไปพบท่านที่บ้าน นำเอกสารข้อมูลที่รับฝากมาไปส่ง  และติดต่อทางโทรศัพท์กับท่าน  เพื่อเล่าเรื่องราวน่านให้ได้รับทราบต่อเนื่อง

                    บุญเสริม สาตราภัย ที่ผมมักเรียกในการโทรหรือสนทนาว่า อาจารย์  จะเป็นครู หรือ ลุง หรือพ่ออุ้ย ของใครก็สุดแล้วแต่  การได้พบผู้สูงวัยที่อุดมด้วยปัญญา  ทำให้ผมรู้สึกปลื้มปิติ

                    ปี 2505 - 2506 บุญเสริม สาตราภัย ร่วมเดินทางมากับคณะสยามสมาคม เยือนถิ่นน่าน ร่องรอยการทำงานของคณะท่านบันทึกไว้ในรูปข้อเขียน และภาพยนต์ ท่านมีผลงานมากมาย  เคยได้รับรางวัลสารคดี  ผีตองเหลือง ประจำปี 2505 ระดับชาติ ของมูลนิธิวิชาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                    ( ขออภัย  คำว่า ผีตองเหลือง เป็นงาน หรือผลงานที่ปรากฏขึ้นยุคนั้น อาจมีผู้ขุ่นเคืองว่า ทำไม่มีกลับไปแก้ไขอดีต   ขอตอบว่า  เป็นเรื่องของยุคนั้น  แล้วยังมีอีกหลายปาก  ที่คุ้นเคยกับที่จะเรียกพี่น้องชาติพันธุ์นี้แบบยุคนั้น  เราจึงควรร่วมมือกันสื่อสาร เรียกให้เหมาะสมตามควรแก่เวลา   โดยไม่จำเป็นไปประนามว่า  ผู้เรียกแบบเก่าจิตใจไม่สูง ก็คนเขาไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็ควรให้ความรู้ความเข้าใจ  )