ผมนายมานะ   มานะประดิษฐ์   ได้ฟังเรื่องเล่าของคุณครูนิตยา  อุ่นเจริญ  เรื่องเทคนิควิธีที่ทำให้นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ตอบคุณโอฬาร   ดังที่ผมจะเล่าให้ฟัง  นะครับ

                 คุณครูท่านกล่าวว่า   "ต้องขออภัยที่ตอบช้าไปหน่อย   เนื่องจากติดประชุมรักการอ่าน"  จากการที่ให้นักเรียนชั้นป.5  เล่าถึงวิธีเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง  มีเรื่องเล่าของเด็กหลายคนที่น่าประทับใจ  เช่น  ด.ช.อธิติ  ไม่หยุดเรียนโดยไม่จำเป็น  เพราะจะทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน  ด.ญ.วิไลรัฐ    ควรใช้เวลาว่างหรือหลังเลิกเรียนทำการบ้านให้เสร็จ  ถ้ายากจะได้ถามคุณครูให้เข้าใจ  เพราะกลับบ้านไปแล้วต้องช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน  และถ้าทำการบ้านตอนมืดจะทำให้สายตาเสียได้   ด.ญ.ธีราภรณ์    ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ  ถ้าอ่านไม่เข้าใจจะทำให้ผิดได้   ด.ญ.นุศรา    ควรศึกษาและทำคณิตศาสตร์เองล่วงหน้าด้วยตนเอง   โดยดูจากตัวอย่างไม่ต้องรอครู  ถ้าไม่เข้าใจถึงไปถามครู     แต่เมื่อช่วยกันสรุปแล้ว  จะได้ดังนี้          วิธีเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

                1.  ตั้งใจเรียน                               2.  ตั้งใจฟังและฟังให้เข้าใจ                         

                3.  ส่งงานให้ครบทุกชิ้น               4.  ท่องสูตรคูณให้แม่น                      

                5.  อ่านโจทย์ให้เข้าใจ                 6.  เวลาว่างนำการบ้านขึ้นมาทำ

                7.  ทำการบ้านทุกครั้ง                    8.  อยู่ทำการบ้านหลังเลิกเรียน           

                9.  ไม่เข้าใจให้ถามครูหรือเพื่อน 10. ส่งการบ้านให้ตรงเวลา               

               11.  ศึกษาล่วงหน้า                         12.  ไม่หยุดเรียนโดยไม่จำเป็น

               13. เมื่อทำผิดต้องแก้ไข                 14.  ฝึกบวก ลบ คูณ หารให้คล่อง      

               15.  ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ       16. เข้าเรียนตรงเวลา                       

               17.  เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม          18.  ช่วยสอนเพื่อน

               19.  ฝึกคิดบ่อยๆ                             20.  เรียนพิเศษ

                จะเห็นได้ว่า เรื่องเล่า   ให้อะไรเรามากมาย  แต่ที่สำคัญ  คือการกระตุ้นหรือการทำให้ผู้อื่นเปิดใจเล่าในสิ่งที่ตนมีอยู่   โดยไมปิดบังหรือซ่อนเร้น ( ความรู้ )  เอาไว้  และนำสิ่งที่ได้หรือความรู้นั้นไปใช้พัฒนาตนเองอย่างแท้จริง  จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งต่อตนเอง  ต่อหน่วยงาน  ต่อสังคม  และต่อประเทศชาติ

               ( จากครูนิตยา  ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ฉะเชิงเทรา)

                เป็นอย่างไรครับ  20 เทคนิควิธีการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งของคุณครูนิตยาและนักเรียนชั้น ป.5  คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครูที่สนใจ  นะครับ   สวัสดีครับผม