คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ขณะนี้       มีเสียงสอบถามจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สถานศึกษา หรือตำแหน่งเดิมอาจารย์ใหญ่ ระดับ 8 และรอง ผอ.สถานศึกษา ว่าเหตุใดจึงยังไม่มีการสั่งการ เรื่องการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ ทั้งที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินวิทยฐานะตั้งแต่เดือน ก.พ.2549 เช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้วิทยฐานะชำนาญการจึงขอแจ้งให้ทราบว่า  ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) วางฏีกาตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS เพื่อเบิกจ่ายแล้ว   ส่วนความคืบหน้าการเบิกเงินวิทยฐานะชำนาญการนั้น ได้ให้ สพท. วางฎีกาตั้งเบิกเงินวิทยฐานะประเภทชำนาญการ อัตราเดือนละ 3,500 บาท       แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่เดือน ก.พ.2549 เป็นต้นไป ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 305,541 คน และจะได้รับเงินภายในเดือน ก.พ.นี้แน่นอน

                                                สยามรัฐ (คอลัมน์แวดวงการศึกษา)  มติชน