การบรรยายเรื่องระบบวิจัยสุขภาพที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ฟัง

         คืนวันที่ 16 ก.พ.50  มีการเสวนาเรื่อง "ระบบวิจัยสุขภาพ ในมิติโลกและมิติไทย"   เราเชิญ ศ. นพ. จรัส  สุวรรณเวลา และ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  เป็นผู้นำการเสวนา   ซึ่งที่จริงก็เป็นการบรรยายนั่นแหละ   แต่เนื่องจากเป็นรายการภาคกลางคืน   หลังอาหารเย็น   เราจึงตั้งชื่อรายการว่า "เสวนา" เพื่อไม่ให้ดูเป็นทางการมากนัก   ให้บรรยากาศนุ่มลงไปหน่อย

         ศ. นพ. จรัส สุวรรณเวลา  เตรียม PowerPoint มาอย่างดี   มาประกอบการ "เล่านิทาน" หลังอาหาร   ซึ่งเป็นรายการที่ประเทืองปัญญาอย่างยิ่ง   ทำให้ผู้ฟังประมาณ 40 คนในห้องประชุมเสมือนถูกมนต์สะกด

         ยิ่งได้ "นิทาน" ของหมอสมศักดิ์และผู้เข้าร่วมประชุมเสริมเข้าไปด้วย   ยิ่งทำให้คืนนั้นผู้เข้าประชุมนอนหลับฝันดี

         นี่คือที่มาของ CD เสียง และ PowerPoint ของการบรรยายเรื่อง "ระบบวิจัยสุขภาพในมิติโลกและมิติไทย"  ที่เรามีเผยแพร่ (จำหน่าย - 100 บาท)  ที่ สคส.   ผมเอามาเผยแพร่เพราะคิดว่านักบริหารงานวิจัยด้านสุขภาพควรได้ฟังการเสวนานี้

หมายเหตุ   ที่มาของการเสวนานี้คือ  การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การวิจัยสุขภาพ พ.ศ...ที่ผึ้งหวาน รีสอร์ท กาญจนบุรี   วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2550

วิจารณ์  พานิช
 19 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ระบบการวิจัยสุขภาพ#การวิจัยสุขภาพ#health-research-system

หมายเลขบันทึก: 79420, เขียน: 19 Feb 2007 @ 11:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)