กรมบัญชีกลางส่งซิก ยืดเวลาก่อหนี้ผูกพัน

กรมบัญชีกลางส่งซึก

            แหล่งข่าวจากกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า จากการที่ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนลงทุนในปี 2550  ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเบิกจ่ายได้เพียงแค่ 41,536 ล้านบาท หรือ 12.38%  จากงบลงทุนทั้งหมด 335,427 ล้านบาท นั้นทำให้เชื่อว่ากรมบัญชีกลางต้องเลื่อนเวลาให้ส่วนราชการสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จากเดิม   ที่กำหนดให้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ไปเป็นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 คือไม่เกินเดือนมิถุนายน 2550 แทน   ทั้งนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างดำเนินการร่างแบบจัดส่งไปให้ทุกส่วนราชการทำการกรอกข้อมูลเพื่อดูแนวโน้มถึงจำนวนของโครงการที่น่าจะไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาได้ทันในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อประเมินและพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไป หากทำการเลื่อนระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันไปถึงเดือนมิถุนายนแล้วยังพบว่าการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรมบัญชีกลางก็ยังมีสิทธิขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันของส่วนราชการออกไปได้อีกเช่นกัน  "ถ้าหากถึงเวลาใกล้เส้นตายให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ แต่ถ้าส่วนราชการยังไม่สามารถทำสัญญาได้อีกนั้น ส่วนราชการก็อาจจะใช้วิธีการโยกรายจ่ายของโครงการจากงบลงทุนให้เป็น งบประจำอื่น ๆ เพิ่มเติมก็ได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของสำนักงบประมาณจะเป็นผู้พิจาณาช่องทาง        ที่เหมาะสมต่อไป"

                 อย่างไรก็ตามเวลานี้กรมบัญชีกลางยังเชื่อมั่นว่าส่วนราชการต่าง ๆ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 93% และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 73% ของวงเงินงบประมาณของงบประมาณทั้งหมด 1.5662 พันล้านบาท ได้อย่างแน่นอน   เนื่องจากในส่วนของงบลงทุนกว่า 335,427 ล้านบาท จะเป็นงบรายจ่ายลงทุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถึง 1 แสนล้านบาท หรือ 1 ใน 3 ของงบลงทุนซึ่งถือเป็นงบประมาณที่ถูกบังคับให้ต้องดำเนินการเบิกจ่ายออกไปให้ได้ทั้งหมดอยู่แล้ว

แนวหน้า  19    กุมภาพันธ์    2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#กรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 79414, เขียน: 19 Feb 2007 @ 11:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)