เรียนรู้จากหน้างาน : การประเมินแบบมีส่วนร่วม (10)

หลังจากดำเนินกระบวนการแล้วเสร็จ ทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดก็มาสรุปบทเรียนร่วมกัน
          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550   วันนี้ทีมงานของเรามาร่วมประเมิน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟางบ้านศรีวิไล  หมู่ที่ 2 ตำบลมหาชัย  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร

          กระบวนการก็ดำเนินการเช่นเดียวกับ ตอนที่ 1-9  ซึ่งก็สามารถดำเนินการประเมินได้ดี 

          วันนี้ผมขอนำเสนอด้วยภาพก็แล้วกันนะครับ  เพราะมีเวลาจำกัดมาก (ขณะนี้ผมกำลังมาอบรมอยู่ที่ ม.ศรีปทุม)

 • เห็ดฟาง ผลผลิตของกลุ่มฯ
 • ก่อนการดำเนินกระบวนการ  ก็ต้องจัดเตรียมที่นั่งกันใหม่ให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนข้อมูลของกลุ่มฯ

          วันนี้ดำเนินการโดยคุณสมเดช  สิทธิยศ     ซึ่งก็อาศัยการโยนคำถาม สลับกับการให้สมาชิกของกลุ่มฯ มาเล่า


 ขั้นตอนที่ 2  การร่วมกันประเมินตนเองของสมาชิกกลุ่ม

          ดำเนินกระบวนการโดยคุณกมลรัตน์  นาคคำ  เริ่มด้วยการเล่าความเป็นมาของการประเมิน และรายละเอียดที่กลุ่มจะร่วมกันประเมินตนเอง

 • สมาชิกกลุ่มฯ ร่วมกันประเมิน
 • ผลการประเมินตนเองของกลุ่มฯ

ขั้นตอนที่ 3  การหาแนวทางพัฒนากลุ่มฯ

         ขั้นตอนนี้ ต้องร่วมกันดำเนินการถึงสามคน คนคุณสราญจิต หรุ่นขำ คุณสมเดช  สิทธิยศ และผม  ซึ่งก็ทำให้กลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ตนเอง แล้วกำหนดแนวทางพัฒนากลุ่มร่วมกัน  ผลตามภทพด้านล่างนี้ครับ

 • จากนั้นเกษตรจังหวัดกำเพชร คุณสุชาติ  ทองรอด  ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มวสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟางบ้านศรีวิไล

สรุปบทเรียนร่วมกัน

          หลังจากดำเนินกระบวนการแล้วเสร็จ ทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดก็มาสรุปบทเรียนร่วมกัน  ซึ่งวันนี้ท่านเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ที่มาร่วมสังเกตการณ์และมาให้กำลังใจตั้งแต่เช้า  ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ก่อนการจัดทำแนวทางร่วมกัน เนื่องจากกลุ่มวสาหกิจชุมชนแต่ละแห่ง มีความก้าวหน้าในการดำเนินการแตกต่างกัน น่าจะมีการหาวิสัยทัศน์ของกลุ่มร่วมกันก่อนก็น่าจะดีแล้วจึงหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

          สำหรับทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม มีกิจกรรมที่จะต้องทำต่อเนื่องจากวันนี้ก็คือ

 • การสนับสนุนแผนของกลุ่มฯ
 • การสนับสนุนเครื่องบดวัตถุดิบ
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของกลุ่มฯ อย่างทั่วถึง
 • สนับสนุนให้กลุ่มได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน-นอกกลุ่มฯ
 • ให้คณะทำงานประเมินวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอเข้ามาประเมิน
 • การทำการวิเคราะห์แผนพัฒนากลุ่มร่วมกับสมาชิกกลุ่มอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#วิสาหกิจชุมชน#การประเมินแบบมีส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก: 79428, เขียน: 19 Feb 2007 @ 12:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

lek
IP: xxx.12.73.8
เขียนเมื่อ 

จะรบกวนขอข้อมูลแผนธุรกิจในการทำเห็ดฟางของชุมชนหน่อยค่ะ กำลังสนใจมาทำที่ชุมชนภาคใต้