นาย มานะ มานะประดิษฐ์

ครู คศ.3
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
Usernamemanapradit
สมาชิกเลขที่6731
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นายมานะ   มานะประดิษฐ์ 

เริ่มรับราชการตำแหน่งครู 2 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต   จ.ฉะเชิงเทรา   วันที่  25  ตุลาคม  2525  เงินเดือน 2,205 บาท

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ครู คศ.3  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม        อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  24140  โทร. 038-521525

เกียรติประวัติสูงสุด  คือ  รางวัลครูเกียรติยศ  ประจำปี  2546                 สาขาภาษาไทย  

ครอบครัว   สมรสกับนางรัตนา   มานะประดิษฐ์    อาชีพรับราชการครู   มีลูกสาว 2 คน   คนพี่ชื่อ   น.ส.ณัฐพร  มานะประดิษฐ์       คนน้องชื่อน.ส.ณัฐสุชา  มานะประดิษฐ์