หลังจาก "รับโจทย์" เรื่อง ยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จาก ดร.วณี ปิ่นประทีป และคณะ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนพวกเรา ณ วัดทุ่งไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

โดยทีมงานของ ศอ.สส. (ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยุ่เย็นเป็นสุข) จะให้การสนับสนุนพวกเราชาวชุมพร ร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมพูดคุย ร่วมวางแผน สร้างออกมาเป็น "แผนยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของ จ.ชุมพร" ในช่วง 4-5 เดือนต่อไปนี้

ผมได้เข้าไปสำรวจเครือข่ายของ ศอ.สส. ใน gotoknow.org และรวบรวม Blog ของคนทำงาน "คุณกิจ" เกี่ยวกับเรื่องนี้ และสร้างเป็น Planet ชื่อว่า "พันธมิตรยุทธศาสตร์ : ศอ.สส." เพื่อความสะดวกในการติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาตร์อยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะ

ขอเชิญเข้าไปติดตามอ่านได้ที่ http://gotoknow.org/planet/sass

ถ้าท่านมี Blog ของเครือข่าย ศอ.สส. พบเห็นอยู่ที่ใดจะแนะนำมาดึงเข้า Planet เดียวกันขอเชิญแนะนำให้ทราบด้วยครับ

เราจะตามไปดึง...