ดูข่าวและได้รับโทรศัพท์จากน้อง ๆ และเพื่อน ว่าเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 มีปัญหามากมาย โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้(รวมจังหวัดสงขลา) ล่าสุดรวมแล้ว 49 จุด......................

ทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินและชีวิต....... ล่าสุดเท่าที่ทราบเสียชีวิต 6 คน และสรุปยอดผู้บาดเจ็บไม่ได้  ได้คุยกับน้องที่เขาทำงานกิจการนักศึกษา มอ ปัตตานี เขาบอกว่า กลัวเหมือนกันแหละพี่แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไร ก็ต้องออกไปทำงานปกติ

ฟังแล้วรู้สึกอดเป็นห่วงน้อง ๆ เพื่อน ๆที่อยู่ 3 จังหวัดชายแดนไม่ได้ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาหลายจุดเมื่อวาน  ทำให้คิดว่า เออ! คิดว่าอันตรายช่างเข้ามาใกล้ตัวเราเรื่อย ๆ แล้วนะ..................

ทุกครั้งเมื่อเกิดเรื่องจะต้องตรวจสอบว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือเปล่า?   ถึงแม้......ว่าเราไม่รู้จักเขาเหล่านั้นเราก็รู้สึกหดหู่เช่นกัน สงสาร พ่อ แม่ พี่ น้อง ครอบครัวของเขา รู้สึกไม่สบายใจ………...............................

ในนามแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ จึงได้ไปทำบุญ ใส่บาตร  ซื้อโลงศพบริจาค  ได้ปล่อยปลาไหล อุทิศส่วนบุญให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายและตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ  ก็คิดว่าทำให้ได้บุญและความสุขทางใจนะคะ  และขอให้เขาเหล่านั้นที่คิดทำร้ายผู้อื่นให้ล้มเลิกความตั้งใจ และอย่าฆ่าคนไทยด้วยกันเลย