มิติแห่งการเป็นผู้ให้       เช้าวันนี้  ถึงแม้จะเป็นวันเสาร์ แต่ที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย    จังหวัดมหาสารคาม    เด็กๆและครู ได้มีกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ที่คึกคักสนุกสนานตั้งแต่เช้า  ซึ่งค่ายภาษาอังกฤษของพวกเราเริ่มตั้งแต่วันที่     16    -  18   กุมภาพันธ์    2550  โดยมีความคาดหวังว่าเด็กๆและครูจะได้เรียนรู้กระบวนการทางภาษาได้ดีขึ้น    สำคัญที่สุดกิจกรรมครั้งนี้วาดหวังว่าเด็กๆและครู โรงเรียนบ้านเม็กดำทุกคนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้และผู้รับ   

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมครั้งนี้   มีแนวคิดที่นำไปสู่การติดต่อประสานงาน  ผ่านเวที
  blog   gotoknow    ทำให้เราได้รู้จักและเรียนรู้กับอาจารย์ขจิต   ฝอยทอง  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน   และด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ให้ที่เต็มเปี่ยม  ท่านจึงเมตตาพวกเราด้วยการมาเป็นผู้นำค่ายเรียนรู้ครั้งนี้ 

            พลังแห่งการเรียนรู้ยังแผ่กว้างออกไปอีก  เมื่อท่าน ครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์   คุณพัชราภา    อินทร์ชลิต (หนิง)  คุณพนัส   ปรีวาสนา  (แผ่นดิน)  คุณอุทัย  อันพิมพ์    คุณพันดา  เลิศปัญญา  และคณะ ได้มาเยี่ยมค่ายเรียนรู้ของพวกเรา  วงแลกเปลี่ยนแบบกันเองจึงเกิดขึ้น ภาพที่เห็น บรรยากาศที่ได้สัมผัส   ทุกท่านดุจดังได้รู้จักกันมานาน  ทั้งที่ส่วนใหญ่ทุกท่านรู้จักกันผ่าน
blog  gotoknow                                 

                        พลังแห่งการเรียนรู้ยิ่งเข้มข้นมากขึ้น  เมื่อท่าน  รองศาสตราจารย์  ดร
. จิตเจริญ   ไชยาคำ     ( JJ)   และ   ผศ. ดร. ภาวดี   ภักดี ( peew )     พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมค่ายเรียนรู้ของพวกเรา  พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอีกหลายเรื่อง   รวมทั้งท่านให้เกียรติร่วมกิจกรรมกับเด็กๆอีกด้วย 
                            

ภาพและพลังเช่นนี้เกิดขึ้นในภาวะที่สังคมไทยมีคำถามและต้องการคำตอบในประเด็นคุณภาพการศึกษา   ซึ่งพวกเราที่เม็กดำขอน้อมรับข้อชี้แนะจากทุกท่านด้วยความเคารพ   ที่สำคัญก็คือกิจกรรมค่ายเรียนรู้ของเราในครั้งนี้  ได้มีคำตอบเกี่ยวกับมิติแห่งการเป็นผู้ให้  ได้แนวทางหนึ่ง