ดิฉันได้รับการติดต่อจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ช่วยบรรยาย เรื่อง Hospital Management   ให้ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกทั้ง 3 ประเทศได้แก่ เกาหลีเหนือ บังคลาเทศ และมัลดีฟส์       หัวข้อที่บรรยายคือ 

  1 การบริหารสถาบันบำราศนราดูร

   2 Management of SARS  and Avian Flu

 3 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

 4 ประสบการณ์ดีๆในประเทศไทย

 ในหลักสูตรนี้จะต้องไปเรียนเรื่อง Management of Emerging and Re-emerging Diseases ที่สำนักควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งทางสำนักก็มาฝากดิฉันให้จัดการให้เพราะไม่สะดวกที่จะดูแล พร้อมกับบ่นเล็กๆเพราะเตรียมตัวไม่ทัน       ดิฉันก็ใจอ่อนต้องมารบกวนให้คุณหมอศิริวรรณและหมอเอ๋ช่วยจัดหลักสูตรให้     เพราะต้องมาอยู่ที่ สบร . ทั้งสองวัน 

  ในวันแรกหมอเอ๋และคุณหมอศุภมิตร   ผู้ทรงกรมต้องรับดูแลไป   ในวันหลังดิฉันต้องดูแลร่วมกับกลุ่มการพยาบาล     ดิฉันเตรียมตัวไม่ดีนักเพราะไม่ค่อยได้สอนเรื่อง Management เป็นภาษาต่างประเทศ     และจะให้เราพูดเรื่อง sustainability ซึ่งตำราที่เราเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยและเวลาที่จะค้นคว้าน้อยมาก      ผลสุดท้ายเลยตัดสินใจพูดจาก Tacit Knowledge ที่เราคิดว่าใช่นะโดยไม่เปิดตำราค่ะ  สิ่งที่ดิฉันคิดว่า  แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ    

  1 ต้องวางบทบาทขององค์กรให้ชัดเจนว่าเราคืออะไร  ต้องมี Brand  เช่น  ผู้เชี่ยวชาญเอดส์ที่สามารถรักษาส่วนที่ผู้อื่นส่งมาให้เราดูแลได้   (  Organization Positioning ) และการดูแล Emerging Diseases

2 มีระบบ การเงินที่เลี้ยงตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่     ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้ขององค์กร และบุคลากร

3 ระบบการพัฒนาบุคลากรที่สอนให้คนรู้จักการเรียนรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง     ซึ่งดิฉันว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากที่สุดเพราะคนที่อยู่ในองค์มีมาก     แม้แต่แนวทางในการพัฒนาของผู้บริหารยังคิดต่างกัน

4 ระบบพัฒนาคุณภาพ ตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ซึ่งผู้บริหารที่จะใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารมีน้อย     การวางระบบ M&E, IM, การใช้ KM tool , การสื่อสาร

5 สิ่งสุดท้ายที่ดิฉันไม่ได้พูดไปในวันที่สอนแต่เพิ่งจะคิดได้ว่าน่าจะสำคัญคือ     เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ มีการสื่อสารทางแนวราบมากขึ้น     ซึ่งดิฉันว่ายากแต่ต้องวางแผนให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ    

การสอนครั้งนี้ดิฉันได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากการสอนคือต้องย้าย slide และทำ slide เองบางส่วนจากการที่ดิฉันไม่ได้หาเช้ากินค่ำ     แต่ต้องหาเช้ากินเช้าเลยค่ะเพราะเตรียมไม่ทันค่ะเลยต้องมาทำslide ตั้งแต่ตีห้าจนเจ็ดโมงเช้า เพราะอยากให้ดูรูปมากๆจะได้พูดน้อยๆค่ะ