การที่ ผู้คนมากกว่า 1 มาทำงานด้วยกัน ขนาดไหนสังกัดเดียวกัน ( ทุกคนมีเงินเดือนกินเป็นหลัก ) ยังวุ่นวาย ไม่เหมือนที่คิดที่หวัง หวาดระแวง ตั้งแง่ คอยจับผิด หาเรื่องกัน

                การที่ ผู้คนทำงานต่างสังกัด  มาทำงานร่วมกัน มีทั้งสังกัด ไร้สังกัด มีเงินเดือนประจำ และไม่มีเงินประจำ  มาทำงานร่วมกัน โดยไร้คำสั่งทางการ  จะวุ่นวายกว่าขนาดไหน เหตุผลคล้ายกันกลุ่มแรก แต่ขนาดปัญหาวุ่นวายดูจะมากกว่า

                การที่  ทีโอกาสร่วมเรียนรู้กับภาคีจิตอาสาฯ ก่อเกิดจากใจจึงไม่ถือสา ไม่มีมามองกันแบบตั้งแง่ ( งอน )  ไม่กะเกณฑ์ ไม่สร้างความลำบากในให้แก่กันและกัน เหมือนไปทำบุญใหญ่ร่วมกัน จึงไม่รู้ว่าจะไปโกรธเคืองกันไปทำไม  ใครพอที่จะช่วยเหลือ พอที่จะทำอะไรได้  ก็ทำก็ช่วยกันไป  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าตองเหลือง

                ยอมรับว่า ทุกดวงใจใสสะอาดและมาร่วมกันทำคุณงามความดี การร่วมมือในนามภาคีที่จริงใจ ร่วมกันก่อกรรมดี  ทำให้เรียนรู้และรู้จักกับคนดีมีน้ำใจมากมาย