ผมตั้งใจเรียบเรียงประสบการณ์การเข้าร่วมงานเสวนา KM Applications : World Bank & Thailand Experience Sharing โดยแบ่งแนวคิดออกเป็น 2 หลัก ใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 1) เขียน Blog ลง gotoknow  และ 2) เขียนรายงานสรุปแบบภาพรวมสาระที่เก็บเกี่ยวมา ในรูปแบบไฟล์ของ Flash(.swf) และ Acrobat (.pdf) พร้อมด้วยไฟล์เสียงบรรยาย (.wav) บรรยากาศและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทุกช่วง ทุกตอนตลอดงานนี้ ไว้ที่ เว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย ผู้อ่านท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ http://elearning.msu.ac.th/msukm

ผมเพิ่งจะเขียนเสร็จโดยเรียบเรียงจาก blogger ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งผมอ้างอิงไว้ด้วย รวมทั้งผมเองด้วย ในที่สุดก็สำเร็จและได้ Upload รายงานพิเศษนี้ไว้ที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ...ถือว่าวันนี้ผมใช้วันหยุดได้คุ้มค่าอีกวันของชีวิต

คัดมาบางส่วน.....

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ร่วมกับ World Bank จัดงาน KM Applications : World Bank & Thailand Experience Sharing ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ประเด็นเสวนากันมี 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ “Organizational Capabilities for KM” และ “Communities of Practice (CoPs)” โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน แยกเป็นภาครัฐ 40% ภาคเอกชน 40% และ อีก 20% เป็นรัฐวิสาหกิจและอื่นๆ นอกจากงาน KM แห่งชาติฯ แล้ว งานครั้งนี้นับเป็นวันประวัติศาสตร์ด้านวงการการจัดการความรู้ของประเทศไทยอีกครั้ง ทำให้ได้ทราบว่า KM ในประเทศไทยนั้นมีการขับเคลื่อนทุก
ภาคส่วนของสังคม ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำ KM ไปใช้แต่ละภาคส่วนบ้างก็เหมือน บ้างก็แตกต่างกัน World Bank น่าจะนำประเทศไทยเป็น Case Study เพื่อการขับเคลื่อน Knowledge Economy

ดาวน์โหลดเอกสาร อ่านฉบับเต็ม คลิกรูปแบบ [Flash] [Acrobat]

ดาวน์โหลดรับฟังเสียง ได้ที่

 

ขอบคุณที่กรุณาติดตามครับ

วิชิต ชาวะหา
17 กุมภาพันธ์ 2550