ความเห็น 167490

รายงานพิเศษ KM Applications : World Bank & Thailand Experience Sharing

เขียนเมื่อ 

 ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีเหมือนเดิม มีอะไรก็พยายามถ่ายทอดตลอดเวลา  ขอบคุณครับที่เอื้อเฟื้อความรู้ดีๆให้ครับ