ประกวดมารยาทไทยโดยใช้บทบาทสมมติ

ประกวดมารยาทไทย

                 ในวันที่ 1-2  กุมภาพันธ์  2550  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  ช่วงชั้นที่  4  ที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  อ.ท่าตะโก  จ.นครสวรรค์  นับเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทางกลุ่มโรงเรียนช่วงชั้นที่  4  และโรงเรียนตะคร้อพิทยา  ให้โอกาสข้าพเจ้าได้พานักเรียนไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ได้จัดแข่งขัน 4  ประเภท คือ  การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา  การบรรยายธรรม  การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  และการประกวดมารยาทไทย  ในช่วงชั้นที่  3  และช่วงชั้นที่  4  ซึ่งในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผลการแข่งขันไม่ทำให้ผิดหวังเลย   โดยได้รับรางวัลดังนี้1.       การประกวดมารยาทไทย  ช่วงชั้นที่ 3  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม2.       การประกวดมารยาทไทย  ช่วงชั้นที่  4  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม3.       การบรรยายธรรม  ช่วงชั้นที่  3 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม4.       การบรรยายธรรม  ช่วงชั้นที่  4  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม5.       การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ช่วงชั้นที่  3  ได้รับรางวัลดีเด่น6.       การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ช่วงชั้นที่  4  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม7.       แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา  ช่วงชั้นที่  3  ได้รับรางวัลดีเด่น8.       แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา  ช่วงชั้นที่  4  ได้รับรางวัลดียังความภาคภูมิใจมาให้กับนักเรียน  และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาไม่ใช่น้อย  แต่ที่จะพูดในที่นี้คือความประทับใจที่  ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย  ช่วงชั้นที่  4  ซึ่งในปีนี้การประกวดมารยาทไทยในช่วงชั้นที่  4  แตกต่างจากการประกวดมารยาทไทยในช่วงชั้นที่  3  และที่ผ่านมา  ซึ่งการประกวดครั้งนี้จะประกวดเป็นทีม ๆ  ละ  5  คน  โดยอาจจะเป็นผู้หญิง  หรือผู้ชายก็ได้  มาแสดงบทบาทสมมติ  โดยให้แต่ละทีมมาจับท่าที่จะใช้ในการประกวด  จำนวน 4  ท่า  จากท่าบังคับ  7  ท่า  คือ  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์   การประเคนของแด่พระสงฆ์  การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์   การรับของจากผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่ยืน  การส่งของให้ผู้ใหญ่ในขณะผู้ใหญ่นั่ง  การเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะผู้ใหญ่นั่ง   และการไหว้ผู้ใหญ่ในขณะผู้ใหญ่ยืน  เมื่อจับสลากได้  จำนวน  4  ท่า  แล้วให้เวลา 20  นาที  แต่ละทีมไปคิดบทบาทสมมติโดยใช้ท่าที่จับสลากได้                  นักเรียนแต่ละทีมที่ส่งเข้าประกวด  แสดงบทบาทสมมติได้ดีมาก  และแต่ละทีมผูกเรื่องได้เป็นอย่างดี  สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทางคณะกรรมการเตรียมไว้ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนครูจะนำการจัดกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้  เพราะจะเป็นการจัดการเรียนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  ฝึกให้นักเรียนพัฒนาความคิด  และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนพร

คำสำคัญ (Tags)#การประกวดมารยาทไทยโดยใช้บทบาทสมมติ

หมายเลขบันทึก: 79186, เขียน: 17 Feb 2007 @ 15:14 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ผอ.สั
IP: xxx.157.134.225
เขียนเมื่อ 

ดีครับ..ช่วยกันสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีความสุข แล้วผลดีก็จะเกิดกับคนทั้งชาติครับ

เขียนเมื่อ 
ใช่ค่ะ  มารยาทไทย  ควรเสริมสร้างให้ซึมอยู่ในตัวนักเรียนทีเดียวค่ะ  และพวกเขาก็จะถ่ายทอดความรู้สึกไทยๆ  ออกไปในอนาคต  เหมือนกับคนรุ่นเราค่ะ