ขอเพิ่มเติมที่คุณสุกัญญา รายงานไว้อย่างละเอียดแล้ว ในงานมีนิทรรศการเครือข่าย KM  และ KM ของหน่วยงานต่าง ๆ น่าสนใจมาก เช่น กรมอนามัย กรมราชทัณฑ์ ได้เก็บแผ่นพับมาอ่าน  ผู้ใดสนใจจะส่งต่อให้คะ  และขอเอกสาร 1 ชุดให้คุณสุจิตรา ประธาน KM ของเราด้วยคะ   ตอนเย็นช่วยเก็บงานให้คุณอ้อ (บุณฑริกา แสงอรุณ ) มีโอกาสคุยกับ Erik Johnson ทราบว่าวันที่ 16 กพ.50 เช้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาเชิญไปบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   จะลองสอบถามเพือนๆ พี่ ๆทางจุฬา  อาจได้มุมมอง KM ในห้องสมุดเพิ่ม

รุ้งทิพย์