วันนี้ได้มีโอกาสเริ่มต้นกับการสร้างศูนย์การจัดการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของเวบ Blog