หลายเดือนที่ผ่านมา

ผมในฐานะ ไกด์จำเป็น เคยโดนต่อว่าจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ที่พานักศึกษามาศึกษาดูงาน แบบทัวร์ท่องเที่ยวที่เมืองปายกลุ่มใหญ่ๆ และผมรู้สึกแย่มากๆกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น ด้วยครั้งนั้นผมรับหน้าที่เป็นผู้นำทางและผู้แนะนำชุมชนให้กับบรรดานักศึกษาที่เรียนสาขาการท่องเที่ยว

เรื่องของเรื่องก็คือ การนำนักศึกษามาศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปาย และเป็นพื้นที่วิจัยของผมด้วย ผมบอกอยู่แล้วว่า ผมเองไม่ได้เป็นไกด์มืออาชีพ ดังนั้นกฎระเบียบอะไรที่เป๊ะๆ ที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้แบบในห้องเรียน แบบทฤษฎีนั้นไม่มี

ไกด์ตามสไตล์ผมคือ สบายๆ ตามสถานการณ์ ยืดหยุ่น ตามบริบทที่เจอ อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมบ้างตามเหตุจำเป็น ...นั่นคือ เป็นสิ่งที่อาจารย์รับไม่ได้ บอกว่า ผมคือไกด์ที่ไม่ได้เรื่อง แต่สิ่งที่ผมเห็นและสัมผัสได้ตอนนั้นคือ อาจารย์เครียดมากๆ ส่วนน้องนักศึกษามีความสุขมากกับสิ่งที่ผมนำเสนอ

ก็คิดว่า ...ผมไม่ได้เรื่องจริงๆ(หรือเปล่านะ)

ผมเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นนักวิชาการที่ทำงานร่วมกับชุมชน การนำเสนอข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ไม่มีจริตของไกด์มืออาชีพ

AAR . ตัวเองเสียยกใหญ่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น 
  • ผิด ที่ประกาศตัวเองว่าเป็นไกด์ เพราะไกด์ในความหมายของอาจารย์ตามการเรียนการสอนในสถานศึกษาไม่ใช่แบบที่ผมเป็น
  • การท่องเที่ยวโดยชุมช น เป็นการท่องเที่ยวที่ควบคุมเวลาการท่องเที่ยวได้ยาก เพราะเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ ในขณะนั้น
  • การติดต่อประสานงาน การเข้ามาศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำเป็นต้องทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย ทั้ง เจ้าของบ้าน และแขกที่มาเที่ยว
  • การท่องเที่ยวโดยชุมชน กับ การท่องเที่ยวแบบกระแสหลัก เดินทางกันคนละเส้นทาง ทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมที่ในพื้นที่วิจัย ซึ่งผมเองต้องระมัดระวังมากขึ้น

ช่วงตรุษจีนนี้ ผมมีทัวร์จาก Trekking thai จำนวน ๒ Group (วันที่ ๑๗ ๑๘ ก.พ.๕๐) ที่จะมาเที่ยวเมืองปาย และเป็นโอกาสดีที่ผมเพิ่มกิจกรรมพิเศษ ที่วันตรุษจีนบ้านจีนสันติชล และประเพณีกินวอที่บ้านลีซูน้ำฮู....งานนี้ผมกำหนดบทบาทตัวเองเป็น ผู้แนะนำชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ซึ่งผมได้บอก Group ทัวร์ของผมแล้วว่า ผมเป็นนักวิจัยชุมชนนะครับ ไม่ไช่ไกด์มืออาชีพ