วันนี้นั่งรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 589 กม . ออกเดินทางไปตั้งแต่เช้ามืด พาลูกศิษย์โข่งไปศึกษานอกสถานที่ยังอำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นที่ตั้งสถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ์สุกรนครราชสีมา เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ในมิติของการเลี้ยงสุกร ดูว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหน เราจะทำอะไรได้บ้างในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นการเสริมสร้างอาชีพแก่ชาวบ้าน

     

บางท่านอาจจะมองว่าจะบ้าเรอะ ขณะนี้ราคาสุกรร่วงดิ่งจนสุดเพดาน ผ่านไปไหนจะเห็นเขียงหมู 2 ข้างทาง และหมูหันเพิ่มจำนวนหนาตามากขึ้นในร้านอาหาร แต่การจัดชุดความรู้เพื่ออบรมเกษตรกรตามโครงการที่รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเริ่มรุ่นแรกในเดือนมีนาคม ศกนี้ จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องมาประกอบการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน

            

รายการนี้ดำเนินไปในบริบทของพันธมิตรทางวิชาการ ที่เรารวบรวมตัวอย่างการทำงานแบบอิงระบบ ไม่ต้องมีใบสั่ง เพียงโทรศัพท์นัดหมาย เวลา สถานที่ เราก็ไปเจอคลังความรู้ความจริงจากนักวิชาการมืออาชีพถึง 2 ท่าน ท่านแรกเป็นผู้อำนวยการศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ ท่านที่สองบึงรถออกมาจากกรมปศุสัตว์ ส่วนเราคณะที่สามเดินทางออกไปจากมหาชีวาลัยอีสาน           

10.00 . เราก็นั่งล้อมวงกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงสร้างของการที่จะออกแบบการเลี้ยงสุกรในรูปแบบต่างๆ  ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นและตัวเกษตรกรเอง ในระหว่างที่แจกแจงข้อมูลและกรณีตัวอย่าง รวมทั้งการวางกรอบที่ทำงานแบบภาคีระหว่างสถาบันชุมชนกับสถาบันวิจัยของราชการ 

ในฐานะผู้ที่จะออกแบบส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร เราพูดคุยกันหลายประเด็น เช่นการเลี้ยงสุกรเชิงพาณิชย์ กับการเลี้ยงแบบพึ่งพาโปรตีนในชุมชน ทั้ง 2 ส่วนนี้ย่อมมีการจัดการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในที่นี้ผมจะเล่าส่วนที่เป็นความลับ

จำหมูเหมยซานได้นะครับ วันนี้ได้ความลับเพิ่มดังนี้ 

  1. เป็นหมูที่รักความสะอาด ใส่ถุงเท้าประจำ
  2. คุณสมบัติของเนื้ออร่อยหอมกว่าหมูพันธุ์อื่นๆ(เอามาปิ้งชิมเปรียบเทียบได้เลย)
  3. มีไขมันมาก ดัดแปลงเติมรถยนต์ได้
  4. ลูกดก เลี้ยงง่าย กินอาหารหยาบไม่ต้องเลี้ยงด้วยหัวอาหารก็ได้
  5. มีลำไส้ยาวประมาณ 6-7 เมตร หมูพันธุ์อื่น
  • ขากลับแวะไปเติมกำลังใจให้ดร.ขจิต และคณะจากมหาสารคาม อ.หนิงหายไข้แล้วยัง