ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านรังสีการแพทย์รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก รังสีการแพทย์ถ้าทำงานแบบไปวันๆหนึ่งถ้าจะแย่ โรคต่างๆของผู้ป่วยก็รุมเร้าให้ต้องมีการวินิจฉัยที่รวดเร็วเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาได้ทันเวลา  รังสีรักษาก็ไม่ใช่ย่อยจับมือกับรังสีวินิจฉัย พากันร่วมรักษา และสร้างนวัตกรรมออกมามากมายมีประโยชน์กับผู้ป่วยมากๆ

เครื่องมือด้านรังสีเองก็ถูกพัฒนาออกไปเรื่อยๆปัจุบัน รังสีการแพทย์ตามไม่ทันหาความรู้กันจ้าระหวั่น ถ้าไม่มีสมาคม ต่างๆของรังสีจัดประชุมกัน แล้วเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรให้ พวกเราถ้าจะแย่ตามไม่ทันจริงๆ แต่ก็น่าเสียดายที่การประชุมแต่ละครั้งไม่สามารถไปได้ทุกครั้งเพราะงบประมาณจำกัด รังสีการแพทย์  1 คนจะได้เข้าร่วมประชุมภายนอกได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อคนต่อปี

บางทีถ้าประชุมวิชาการไกลๆก็จะไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงจึงต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จึงอยากให้สมาคมต่างๆช่วยนำข้อมูลทางวิชาการที่วิทยากรนำเสนอไว้มาบันทึกลง Blog จะได้มีความรู้ร่วมกันและเอาไว้ให้ศึกษา