ตอนเย็นวันนี้เด็กรักป่าก็ได้ต้อนรับเด็กๆจาก สี่คุ้ม คุ้มบ้านถนน คุ้มบ้านป่ายาว      คุ้มบ้านช้างลง และคุ้มแสลงพันธ์ ประมาณ 37 คน เด็กแต่ละคุ้มก็จะเกาะกลุ่มคุ้มใครคุ้มเขา ไม่เล่นปนกัน  ค่ายนี้รับแต่ อนุบาล 2 ป.6   เป็นค่ายเรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม   แต่สักพักหลังละลายพฤติกรรมก็จะลืมว่าเราอยู่คุ้มไหน.........

โปรแกรมเป็นดังนี้

กิจกรรมวันที่ 1             วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

16.00 น.           เข้าค่าย  แบ่งกลุ่ม เตรียมบ้านพัก ที่นอน ห้องน้ำ ฯลฯ

                        รับประทานอาหารเย็น

                        กิจกรรมภาคค่ำ : สนทนากับวิทยากรเด็กรักป่า หัวข้อ ป่าสุขภาพ

                        สวดมนต์ เข้านอน

 

กิจกรรมวันที่ 2             วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550

เช้า       สนทนาเกี่ยวกับปัญหาและภาวะสุขภาพของเด็กและชุมชน

(สภาพปัจจุบัน ปัญหาที่พบบ่อย ๆ ทั้งปัญหาของเด็กเองและปัญหาของสภาพแวดล้อมในชุมชน)            

เวียนฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ     

            ฐานที่ 1 การทำขนมพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ: ขนมเทียน (กันจ็อบ) และ ข้าวต้มทางมะพร้าว (อันซอมซาเลอะโดง)

            ฐานที่ 2 ออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การละเล่นพื้นเมือง

            ฐานที่ 3 สอยดาวสุขภาพ (ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพของเด็กชิงรางวัล)

            ฐานที่ 4 ตรวจสุขภาพ และนิทรรศการความรู้ (อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย      สรุปสิ่งที่เด็ก ๆ อยากแก้ไขและรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ (กำหนดประเด็น/หัวข้อเรื่องที่สนใจ)

ฝึกทักษะพื้นฐานการละคร สร้างโครงเรื่อง เขียนบทละครและฝึกซ้อม

            เตรียมจัดแสดงละครสร้างสุขภาพ

เย็น       รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรมภาคค่ำ    งานวัด     จัดแสดงละครสร้างสุขภาพ

 

กิจกรรมวันที่ 3             วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550

เช้า       ด็กๆ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวข้อ สุขกาย-สบายใจ เติบใหญ่ แข็งแรง

สรุปบทเรียนจากค่ายของเราก่อนกลับบ้าน / กิจกรรมอำลา

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน

 

      ก่อนเริ่มค่าย  เจ้าหน้าที่ค่ายส่วนกลาง บอกกับเด็กๆว่า

ค่ายนี้ ขอให้พวกเราดื้อมากๆ ทำได้มั้ย  ขอให้ดื้ออยู่ในบริเวณนี้

ไม่ไปเดินเล่นปากซอย ไม่ละเมอเดินยามกลางคืน ไม่ไปดื้อในน้ำ

ให้ดื้อบริเวณที่พี่ๆเห็น นะจ้ะ เด็กๆจ๋า  และ ห้ามไม่ให้เด็กๆแกล้งผู้ใหญ่

พวกเรา ทำได้มั้ย......เด็กๆจ๋า

จ๋า    เด็กๆตอบและหัวเราะอายๆ

พวกเราจะตื่นกี่โมงก็ได้  แต่ให้มารวมกันที่นี่ 6 โมงเช้า เด็กๆทำได้มั้ยเด็กๆจ๋า

จ๋า 

พวกเราเก่งมาก

     ปรกติการมานอนรวมกันของเด็กๆ จะตื่นเต้นกันมาก ประเภท นอนดึก ตื่นตีสี่และ

ปลุกพี่เลี้ยง........