เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก

  ติดต่อ

  การเตรียมการระบาดของไข้หวัดใหญ่กลายพันธ์มาจากไข้หวัดนก  

วันนี้ได้มีโอกาสไปประชุมเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ สาระสำคัญของการประชุมเป็นการเตรียมการระบาดของไข้หวัดใหญ่ กลายพันธ์มาจากไข้หวัดนก ซึ่งตามได้รับทราบข้อมูลแล้วน่าตกใจมากว่าโรคไข้หวัดนกตายเร็วกว่าโรคเอดส์ และในอนาคตอีก 2 - 5 ปี ข้างหน้าถ้าควบคุมไม่ได้จะทำใหเชื้อไข้หวัดนก กลายเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่สามารถติดต่อกันได้ทางลมหายใจ ซึ่งจะทำให้ติดเชื้อได้เร็วมาก ซึ่งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องร่วมมือเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรา ในส่วนของโรงเรียนการป้องกันขั้นต้อนมีแนวปฏิบัติดังนี้

     1.รณรงค์ให้นักเรียนใช้ผ้าเช็ดหน้าเวลาไอ หรือจามให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าถ้าไม่มีผ้าเช็ดหน้าถ้าจามให้ใช้แขนปิดปากปิดจมูก ถ้าใช้มือปิดจะทะให้แพร่เชื้อโรคได้ถ้าไม่ได้ล้างมือทันที

     2.ไม่เล่นกับสัตว์ปีกทั้งที่ตายและยังไม่ตายเป็นอันขาด

     3.รับประทานอาหารสัตว์ปีที่ปรุงสุกและสะอาดเท่านั้น

     4.ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

     5.ถ้าเจ็บป่วยหรือมีคนป่วยในบ้านเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์ทันที

     จากข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความวิตกกังวลว่าถ้าหากเกิดขึ้นจริง ๆ จะทำให้มีผู้คนล้มตายมากกว่า เหตุการณ์สึนามิเสียอีก

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองยุพินภรณ์

หมายเลขบันทึก: 79072, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-11 03:49:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ไข้หวัดนก#ไข้หวัดใหญ่#ควบคุมโรค#เฝ้ารัวังป้องกัน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)