เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาผมไปร่วมประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

          ระหว่างการดำเนินเวทีก็เห็นรถขายของเร่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่ารถพุ่มพวง  ทีมาของชื่อก็น่าจะอยู่ตรงด้านๆ ข้างรถนั่นเองครับ 

          เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในชนบท (บางแห่งก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ที่บางแห่งเรียกว่ารถแป๊บ ๆ เพราะจะใช้เสียงแตรเป็นอาณัติสัญญาน)  มองแบบเข้าใจว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการปรับตัวของของชนบท  ที่เป็นผลเนื่องมาจากหลายๆ ปัจจัย ที่ส่งผลให้เกิดขึ้นทั้งส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย

          เป็นบันทึกสั้นๆ ที่นำมาฝาก เพราะช่วงนี้หาเวลาเข้าบล็อกได้ยากมากครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก