ประกาศความสามารถอีกครั้งกับเทคนิคการแพทย์ มน.

จากครั้งที่แล้วที่ผมได้เล่าทุกท่านทราบที่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 ที่ต้องสอบใบประกาศวิชาชีพ และก็จะเป็นการสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 ด้วย ซึ่งการสอบนี้ก็จะตรงและเป็นเวลาเดียวกับนิสิตของเราได้ฝึกงานอยู่กับท่านอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในจังหวัดต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับมายังคณะฯ เพื่อเข้าสอบในสนามสอบที่คณะฯ ในวันที่ 14 มค. 2550 ซึ่งจะมีกรรมการจากสภาเทคนิคการแพทย์มาควบคุมการสอบนี้ด้วย

 

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ในการสอบครั้งนี้จะมีนิสิตของเราเข้าสอบทั้งสิ้น 50 คน (ที่จริงแล้วรุ่นนี้มี 51 คน แต่เนื่องจากมีนิสิตอีก 1 คน ได้ฝึกงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะกลับมาสอบในภายหลัง) และเมือ่หลังวันสอบแล้ว จากการพูดคุยกับนิสิตที่เข้าสอบบางส่วนก็ทำเอาผมใจไม่ดีเลยครับ เพราะที่พูดคุยด้วยนั้นก็จะบอกว่า อาจารย์ครับข้อสอบยากมากครับ ทำไม่ค่อยได้เลยครับ ไม่ค่อยได้เลยคะ เมื่อได้ฟังแล้วก็ยิ่งหวั่นใจหนักเข้าไปอีก แต่ก็ได้แต่ปลอมว่าไม่เป็นไร สอบไปแล้วไม่ต้องสน มองไปข้างหน้าต่อไปเพราะยังมีอีกหลายด่านที่จะต้องเผชิญอีก รอจนผลประกาศแล้วค่อยว่ากันอีกที หลังจากนั้นก็มีข่าวมากมาย มาว่า มน. ตกเท่านั้น เท่านี้คน ก็ยิ่งใจไม่ดีหนักเข้าไปอีก แล้วข่าวลือล่าสุดว่า มน. ไม่ผ่าน 8 คน ก็เล่นเอาหมดอารมณ์เหมือนกัน  และมีผู้แจ้งข่าวมาจากกรุงเทพฯซึ่งเป็นเพื่อนของอาจารย์อรทัย หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ว่า มน. ไม่ผ่าน 1 คน ก็ยังบอกกับตัวเองว่าค่อยยังชั่วหน่อย แต่ก็นึกในใจว่าสงสารคนไม่ผ่านจัง และคงต้องลุ้นว่าหวยจะไปออกกับใคร</p>     <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p> และเมื่อวันนั้นมาถึง ซึ่งก็คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นวันประกาศ ผลออกมาว่า เทคนิคการแพทย์ มน. ไม่ผ่าน 1 คน และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จากการสอบในครั้งนี้ปลื้มใจครับ และขอชื่นชม และขอบใจนิสิตทุกคนที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงกันอีกครั้งหนึ่ง และต้องขอชมว่า พวกเราสุดยอดครับ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">และเมื่อวันที่ 14 กพ.50 ก็เป็นวันที่นิสิตของเราทุกคนเดินทางกลับมาจากการฝึกงาน และต้องเข้า Present งาน สิ่งต่างๆ ประสบการณ์ ปัญหา ที่ได้ไปพบมา โดยมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังสถานที่ที่ต่างกัน เพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป และในงานนี้ รุ่นน้องชั้นปีที่ 3 ก็ได้เข้าร่วมรับฟัง ด้วยกันอย่างสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจกับอนาคตที่รอคอยอยู่ข้างหน้าต่อไป เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">จากนั้นตกเย็นๆค่ำๆ ก็มีกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง บรรยากาศกันเอง จริงๆ เพราะมากันทุกชั้นปีเลยครับ ปี 1, 2, 3, 4 ครบครับ บรรยากาศชื่นมื่นจริงๆ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p> จากนั้นรุ่งขึ้นวันที่ 15 กพ. นิสิตปี 4 ของเราทุกคนก็ต้องเข้าสอบข้อเขียนหลังฝึกงานทุกคน เห็นประสิทธิภาพไหมครับ รับรอง การันตี ความอึดครับ (งานนะครับ) หลังจากนี้แล้ว ทุกคนก็ต้องเตรียมอ่านหลังสือกันอีกครั้ง เพื่อที่จะต้องเข้าสอบรวบยอด ในวันที่ 19  กพ. 50 เพื่อจบกระบวนการ ให้จบเป็นบัณฑิตที่น่าภูมิใจของเรา และขอให้ทุกคนโชคดี และมีงานทำไวๆ ทุกคน และขอให้ทุกคนสมความปรารถนาและพบเจอแต่คนดีๆครับ พบกันครั้งต่อไปครับ เมื่อมีสิ่งดีๆ มาเล่าสู่กันฟังครับ ขอบคุณ