ตอนบ่ายเมื่อวาน ฉันไปส่งโครงการที่ร่วมงานกับ หน่วยพัฒนาการเด็ก รพ.สุรินทร์ กับคุณหมอลี่ และพอดีมีโอกาสดีที่ได้เข้าฟัง การบรรยายของ คุณหมอพรสวรรค์ วสันต์ ผู้บุกเบิก งานพัฒนาเด็กดาวน์

         คุณหมอท่านนี้ ท่านเป็นอาจารย์จริงๆ ทั้งการอธิบาย การบรรยายจากประสบการณ์ตรง และจากงานศึกษาวิจัย ฉันเป็นผู้ไม่รู้เรื่อง ก็รู้เองไปอย่างน่าสนใจ

       ่านบอกว่า  เมื่อมีลูก เป็นเด็กดาวน์ ก็ไม่ต้องไปโทษใคร เกิดได้ในคุณแม่ทั้งสาว/สูงวัย ทั้งพ่อแม่มีความรู้ ไม่มีความรู้ ธรรมชาติกำหนดมาให้เอง

       เด็กดาวน์ คือการที่ โคโมโซมของพ่อ และแม่มาจับคู่กัน แต่เด็กดาวน์เกินมา 1 แท่ง โดยเฉพาะคู่ที่ 21  เด็กดาวน์จะมีพัฒนาการที่เรียนรู้ช้า แต่เรียนรู้ได้  

       ท่านบอกว่า ขึ้นอยู่กับ พ่อแม่ มีทัศนะคติที่ยอมรับ สังคมให้โอกาส การเอื้ออาทรจากทุกฝ่าย จะทำให้เด็กเรียนรู้ช้าได้เรียนรู้อยู่กับสังคมอย่างมีความสุข

       ันสนใจ ที่ท่านอาจารย์พรสวรรค์ ว่า การทำงานกับเด็กดาวน์  เราก็จะพบว่า เด็กเรียนรู้ได้อย่างมหัศจรรย์  ความมหัศจรรย์ที่ค้นพบ ถือว่าเป็นรางวัลของคนทำงานที่เฝ้าดูพัฒนาการของเขาแต่เล็กจนโต

        ปี 2538 มีการเรียกร้องให้เด็กดาวน์ได้เข้าเรียนปนกันเด็กปรกติ  และเคยมีที่ท่านอาจารย์เจอว่า เด็กดาวน์ของท่าน เรียนดีกว่าเด็กปรกติ เช่นได้เลขที่ 27 จาก เด็ก 30 คน เป็นต้น

         เด็กดาวน์บางคน พ่อแม่ ส่งเสริมให้วาดรูป และได้แสดงงาน ผลงานของเด็กขายได้ มีคนชมชอบ

          ท่านอาจารย์ว่า   Don’t be surprise  ที่เด็กดาวน์ทำได้ ที่ต่างประเทศท่านอาจารย์เล่าว่า เขาให้คุณค่ากับเด็กดาวน์ที่เติบโตมาและมีงานทำที่เหมาะกับเขา บางคนทำงานขยันกว่าคนปรกติ เรียกว่า ไม่เคยมาสาย  ไม่เคยลาหยุด ทำงานตามหน้าที่ได้ดีมาก เที่ยงตรง มีสมาธิ อดีตเด็กดาวน์หล่านี้ ล้วนมีพ่อ แม่อยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ทีภูมิใจ ในความสามารถตามที่ลูกเป็นและยิ่งใหญ่ในความรู้สึกพ่อแม่เสมอ

           จบการบรรยาย ฉันเข้าไปกล่าวขอบคุณหมอ ที่มาเล่าเรื่องการทำงานที่ประทับใจมาก ฉันรู้สึกเลยว่า ตลอดชีวิตคุณหมอได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ ขึ้นอย่างมากมาย  แต่ท่านก็บอกว่า

      " จริงๆนะเราทำไปๆ

เราก็ค้นพบสิ่งที่เกินความคาดหมาย....