มีผู้ถามมาว่า  ตกลงจะเอาอย่างไรกันแน่  ที่เขียนภาษาไทย  เกี่ยวกับชนเผ่าตองเหลือง

                  ขอเรียนว่า จากที่ดูในรายการทะเบียนราษฏร์ เขียนว่า มลาบรี ครับผม  ส่วนที่ผมใช้อยู่เขียนจากเสียงเรียก  เสียงพูด

                  ผมเรียนว่า ผมไม่ใช่นักภาษา เป็นเพียงผู้ได้มาร่วมเรียนรู้กับภาคีจิตอาสา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความสนใจด้านเนื้อหา

                  อย่างไรก็ดี  ยังรอความคิดเห็นดี ๆ จากทุกท่าน  (  มีพี่น้องไม่ต้องยังเรียกพี่น้องตองเหลืองว่า  ผีตองเหลืองอยู่เลย ) วิงวอนช่วยทำความเข้าใจว่า เขาเป็นเหมือนกันเราและไม่ต้องการให้เรียกว่า ผี นะครับ  ส่วนมลาบรี หรือ มราบรี แปลว่า คนป่า โปรดเข้าใจ