ท่านรมว. ศธ.  มาโคราช วันอาทิตย์ที่  11 ก.พ. 50  

มีเรื่องน่ายินดีหลายประการ

แค่เรื่องวิทยฐานะครูอย่างเดียวก็ยิ้มแฉ่ง ไม่ยอมหุบ

3500  ได้ทุกคนที่มีสิทธิ์ 13 เดือน  ภายใน เดือนนี้

เงินประจำตำแหน่งเดิม  ซี 8, 9 และเงินตอบแทน รวมเป็นเงินสองเท่า ที่มีปัญหาจะจ่ายไม่ได้  จ่ายได้แล้ว เนื่องจากท่านรมว. เคลียร์ว่า วิทยฐานะของครูคือตำแหน่ง

แสดงว่าต่อไป การระบุตำแหน่งก็ต้องระบุวิทยฐานะด้วย

เช่น ครู ชำนาญการพิเศษ

 

ขอให้มีความสุขทุกท่าน นะคะ

คลังพร้อมเบิกจ่ายค่า "วิทยฐานะ" ครูย้อนหลัง 1.3 หมื่นล้าน
คลังพร้อมเบิกจ่ายค่า "วิทยฐานะ"
              นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เตรียมพร้อมในการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายย้อนหลังระยะเวลา 13 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2550 เป็นเงินงบประมาณที่ สพฐ.ได้รับการจัดสรรจำนวน 13,900 ล้านบาท โดยกรมบัญชีกลางได้สั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักบริหารรายรับ-จ่ายเงินภาครัฐ เตรียมพร้อมในการสั่งจ่ายเงินผ่านเข้าบัญชี สพฐ.เรียบร้อยแล้ว "กรมบัญชีกลางได้กันสำรองเงินจำนวนดังกล่าวไว้พร้อมแล้ว โดยจะดำเนินการอนุมัติ และสั่งจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อให้ สพฐ.นำไปโอนเงินของข้าราชการครูผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าวิทยฐานะ จากการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการครูได้รับเงินวิทยฐานะพร้อมเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ นี้อย่างแน่นอน"

            นายมนัส กล่าวอีกว่า กรมบัญชีกลางได้เรียกดูข้อมูลในระบบ GFMIS ปรากฏว่า เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ตรวจสอบหลักฐานการมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะถูกต้องแล้ว ได้บันทึกรายการขอเบิกเงินวิทยฐานะเข้ามาในระบบ ซึ่งขณะนี้มียอดการขอเบิกเงินจนถึงวันศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาจำนวน 13,121 ล้านบาท   ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ได้สั่งการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินให้ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยเป็นการเบิกจ่ายย้อนหลัง 13 เดือน

                                              กรุงเทพธุรกิจ  ไทยโพสต์ (คอลัมน์จับประเด็น)