GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

งาน Open House 2006

หลักสูตรนานาชาติ คือ คุณภาพระดับนานาชาติ

บันทึกจากการได้ดูและฟังจากคลิปวีดีโอ

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ"บัณฑิตศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล"

จากการบรรยายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในงาน Open House ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ศาตราจารย์ ดร. มรว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักสูตรนานาชาติ คือ หลักสูตรที่สอนในภาษานานาชาติ โดยทั่วไปจะเป็นภาษาอังกฤษ เน้นที่ "คุณภาพระดับนานาชาติ" นักศึกษาที่จบในหลักสูตรสามารถไปทำงานที่ไหนในโลกก็ได้ สามารถทำงานกับคนในวิชาชีพเดียวกันได้ทั่วโลก
 • การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเรียนด้วยตัวเอง เรียนจากการทำงานวิจัย
 • การเป็นอาจารย์ต้องเป็นเหมือน mentor ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า advisor
 • การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ การเรียนให้รู้ว่าความรู้นั้นได้มาอย่างไร มีที่มาอย่างไร ถึงได้มาปรากฏในตำราได้
 • ยกตัวอย่างงานวิจัยของ รศ. ดร. พลังพล คงเสรี ที่ศึกษาเอนไซม์ในเชื้อมาเลเรีย เพื่อจะได้ยาใหม่ๆมายับยั้งเชื้อมาเลเรีย
 •  ยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง STAR WARS เป็นเรื่องระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ดีเด่นในเรื่อง คือ อ. โยดา เป็น mentor สอนวิชาเจไดให้กับลูกศิษย์หลายๆคน โดยหนึ่งในนั้นคือ อ. โอบีวัน ซึ่งต่อมา อ. โอบีวันก็มีลูกศิษย์คือ อนาคิน
 • ในเรื่อง STAR WARS Episode III เมื่ออนาคินได้ร่ำเรียนวิชาเจไดจาก อ. โอบีวัน จนเกือบจะได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต่อ แต่แล้วอนาคินเกิดไปติดสาวงามชื่อเพ็ดเม่ ทำให้หลงผิดไปสู่วิชาด้านมืด คิดฆ่าทุกคนที่ไม่เห็นด้วยรวมทั้งอาจารย์ตัวเอง
 • อนาคินต่อสู้พ่ายแพ้ต่ออาจารย์ ถูกไฟเผาทั้งตัวจนกลายเป็นดาท เวนเดอ

ได้ฟังแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมาก

เท่าที่ผมจำได้ในหนัง STAR WARS Episode III มีตอนหนึ่งที่อนาคินกำลังจะต่อสู้กับอ.โอบีวันซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาเอง เขาพูดว่า "If you not with me then you are my enemy"  (ถ้าไม่ร่วมมือกับข้า...ท่านคือศัตรู) ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78902
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)