ในช่วงนี้เริ่มปิดคอร์สกันเป็นส่วนใหญ่   แต่อาจารย์หลายท่านล้วนตั้งคำถามว่า เรามัวทำอะไรอยู่  แล้วจะสอนเอาโล่หรืออย่างไร  บางวันถึงสอนจน 6 โมงเย็น

             วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่เน้นการค้นคว้าและแสดงความคิดเห็น เช่นวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร      และวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ปกติจะให้นักศึกษาเข้า e-learning ของเรา และเข้าไปแสดงความคิดเห็นใน learners.in.th

             แต่กิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาตื่นตัวมากที่สุดคือ     การสอบสัมภาษณ์เป็นกลุ่มย่อย   เนื่องจาก

  1. นักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มต้องแข่งกันตอบคำถามเพื่อแสดงความสามารถของตนเองออกมาถึงจะได้คะแนน
  2. นักศึกษาจะต้องทำการค้นคว้าข้อมูล   ข่าวสารที่ทันสมัยจากหลาย ๆ  สื่อ       ไม่ใช่เฉพาะแต่ในตำราถึงจะสามารถตอบคำถามได้
  3. ถ้านักศึกษาคนไหนอาศัยขอข้อมูลจากเพื่อน  โดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน  เขาก็จะไม่สามารถแข่งขันกับเพื่อนได้

          ข้อดี คือ  อาจารย์จะได้ใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น  แต่อาจารย์ก็จะต้องมีเวลาให้กับนักศึกษาค่อนข้างมาก    ทุ่มเทให้กับนักศึกษา

           คำเตือน  วิธีนี้ใช้ได้ดีเฉพาะนักศึกษาบางกลุ่มเท่านั้นค่ะ

                                     Reading   Teacher