เขาบอกมาช่วยบ้านเมืองฟังข่าว ชมข่าว ค่ำวานนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้  เกี่ยวกับการเข้ามาทำหน้าของคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มีการพูด วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ทั้ง ๆ ที่เขายังไม่ได้เริ่มทำงานเลย

                 ภรรยาพูดเมื่อครู่นี้เองว่า สมคิดอาสา มาทำงานเพื่อบ้านเมือง

                 การทำงานจิตอาสาในยุคนี้สำคัญ ทำอะไรต่อไปก็ติดตามให้กำลังใจกัน  ช่วยกันเถอะครับ  เพื่อชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราทุกคน  ขอบคุณครับ  คุณสมคิดจิตอาสา