ด้วยรักและห่วงใย 14 กุมภาพันธ์...จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน ป.6

  ติดต่อ

แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ด้วยรักและห่วงใย   

โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

ด้เชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   ที่ผู้ปกครองสนใจ 

ประกอบด้วย  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี)  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี)2  โรงเรียนนวมินทราชินูชิดบดินทรเดชา  และ โรงเรียนสตรีวิทยา2 

ให้ความรู้ในการเตรียมตัว  การตัดสินใจสมัครเข้าเรียน  ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจและขอบคุณโรงเรียนที่จัดกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์กับผู้ปกครองและนักเรียนมาก

ปฏิทินการรับสมัครปีการศึกษา  2550

ชั้น

รับสมัคร จับฉลาก สอบ ประกาศผล
มัธยมศึกษาปีที่ 1        
   - ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
   - สอบคัดเลือก
   - จับสลากในเขตพื้นที่บริการ
  16 - 17 มี.ค. 50
 16 - 20 มี.ค. 50
 16 - 20 มี.ค. 50
 -
 -
 1 เม.ย. 50
  18 มี.ค. 50
 24 มี.ค. 50

 -
  19 มี.ค. 50
 27 มี.ค. 50
 1 เม.ย. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

หมายเลขบันทึก: 78534, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:24:40+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)