การจัดอันดับความสำคัญของสาเหตุ (วิเคราะห์ Vital Few)

  ติดต่อ

   สาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ได้มาอาจจะมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาไม่เท่ากัน   
การจัดอันดับความสำคัญของสาเหตุ  (วิเคราะห์   Vital  Few)                  สาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ได้มาอาจจะมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาไม่เท่ากัน  การวิเคราะห์ Vital few  คือ  การค้นหาสาเหตุจำนวนน้อยที่ก่อให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่หรือเป้นการจัดอันดับความสำคัญของสาเหตุ  ช่วยให้เราทุ่มเทความพยายามในการปรับปรุงได้เหมาะสม                บางกรณีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ Vital  few  ของข้อมูลที่มีอยู่ก่อน  แล้วนำเอาสาเหตุที่เป็น Vital  few  นั้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุรากเง้า                การวิเคราะห์ Vital  Few  ควรใช้ข้อมูลความถี่ของการเกิดสาเหตุนั้น ๆ   ถ้าเป็นไปได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสาเหตุพิเศษที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ  ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลความถี่ได้  อาจจะใช้วิธีประมาณตัวเลขทางอ้อม    ประมาณความเป็นไปได้   หรือใช้วิธี  Multivoting 1.       Multivoting เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ  เหมาะสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้น  และสมาชิกมีความเข้าใจกับสาเหตุของปัญหาดี 2.       ประมาณโอกาสความเป็นไปได้  (Probability)เป็นวิธีที่ประหยัดเวลา  ช่วยให้ทีมทุ่มเทความพยายามไปที่การวิเคราะห์ทางออกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น   วิธีการนี้เหมาะสมกรณีที่ต้องการความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา  หรือกรณีที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลความถี่ของสาเหตุบางอย่างได้ 3.       ประมาณการทางอ้อม สาเหตุบางอย่างดูเหมือนเป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถจัดความถี่ที่เกิดขึ้นได้  แต่การวิเคราะห์ทางอ้อมหรือดูผลกระทบที่เกิดขึ้น  อาจจะทำให้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้ 4.       เก็บข้อมูลความถี่ของสาเหตุ

เป็นความพยายามที่จะใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินว่าสาเหตุใดที่ควรทุ่มเทความพยายามเข้าไปแก้ไข  หากสามารถหาข้อมูลได้  ควรนำข้อมูลมาพิจารณาเพราะเป็นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในหมู่สมาชิกที่ดีที่สุด

"คงได้ปัญหาในหน่วยงานจริง  ในการทำ  CQI  กันแล้วนะครับ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการทำ CQI

หมายเลขบันทึก: 78531, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 18:47:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)