เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน

  ติดต่อ

  การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร  

1.สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อหน่วยรับตรวจ ยิ้มแย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ

2.อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

3.สร้างแรงจูงใจโดยให้กำลังใจแก่หน่วยรับตรวจกรณีบุคลากรมีจำกัด

4.ยกย่องชมเขยกรณีตั้งใจทำงานถูกต้องจนสำเร็จ

5.ให้คำแนะนำกรณีเกิดการผิดพลาดโดยมิได้จงใจให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.อย.เขต 1

หมายเลขบันทึก: 78523, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:24:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยตรวจสอบภายใน#สพท.อย.1

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

การตรวจสอบที่ประสบความสำเร็จต้องมีความร้และทักษะ ในเรื่องที่จะตรวจสอบ ศึกษาหน่วยรับตรวจ ศึกษาเรื่องท่จะตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการเพื่อเก็บข้อมูล และสิ่งสำคัญท่สุดคือจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ต้องใช้เทคนิคในการเขียน คือ ความถูกต้อง ความกระจ่างชัด ความกระชับ การทันเวลา การสร้างสรรค์และการจูงใจ มุ่งเพื่อให้หน่วยรับตรวจแก้ไขปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ทันกาลและม่งประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย