วันนี้ 9 น.เศษ พี่สุเมษ ชักชวนเดินทางร่วม เพื่อเยือนพี่น้องตองเหลือง  ยินดีที่พี่ชักชวนได้ร่วมเดินทาง ระยะทางร่วม 50 กิโมเมตร สภาพเส้นทางดีเราใช้เวลาไม่มาก

                      10 น.เศษ เราแยกไปอีกจุด ส่วนพี่สุเมษไปทักทายคนทำงาน สำหรับเราแวะไปทักทายตาศรี ตาแก้ว  ใกล้ ๆ กับจุดที่สนทนามีเครื่องรับวิทยุ เปิดรายการรัฐธรรมนูญ ดำเนินรายการอยู่ สนทนาไปฟังไป ได้ความรู้ดี

                      ระยะเวลาไม่นามต่อมา   สตรีนอกเผ่า ทราบภายหลังว่าข้าราชการ ( ขอสงวนว่าหน่วยงานไหน ) เธอเข้ามาพัฒนาพี่น้องตองเหลือง   ไปถามพวกเราที่อยู่นั่นสักคำ   เธอวิสาสะไปเปลี่ยนคลื่นที่เราฟังกันอยู่   เป็นรายการที่เธอพึ่งพอใจ  สังเกตเธอก็ไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรนัก

                      ปกตินิสัยเราจะต้องถามว่า  เธอเป็นใคร  เธอรู้หรือไม่ว่าเราฟังอยู่  เธอควรถามเราก่อน  ทำแบบนี้ไม่ดี   แต่เราต้องให้เกียรติสตรีท่านนี้  ได้แต่จดบันทึกเป็นข้อสังเกตไว้   จังหวะดีพบครูสุเรียน สอบถามจึงรู้สังกัดของสตรีท่านที่มาวิสาสะเปลี่ยนคลื่น 

                      มีการบ้านที่มอบครูสุเรียน  เนื่องจากระยะไม่นาน  พี่น้องตองเหลือง มีวิทยุเข้ามาในชีวิต จำนวน 14 เครื่อง  ขอให้ครูสุเรียน ใช้โอกาสนี้ให้พี่น้องตองเหลืองเรียนรู้ว่า   ใครกำหนดการฟังของเขา  เสียงผ่านสื่อวิทยุมีบทบาทกับชีวิตเขาและครอบครัวอย่างไร  ถ่านที่ใช้วิทยุมาจากไหน ใช้เงินเท่าไหร่  ถ่านใช้แล้วจะจัดการอย่างไร  เชื่อว่าครูสุเรียน  จะให้ความรู้กับพี่น้องตองเหลืองต่อไป ตกลงแทนที่เราจะโกรธสตรีที่วิสาสะเปลี่ยนคลื่น   เรากับได้ข้อคิด และความรู้  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เห็นว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องตองเหลือง.....