การฝึกจิตแบบราชาโยคะ

kanom
การฝึกจิตแบบราชาโยคะ
การฝึกจิต แบบราชาโยคะ
 

นิสัยที่ไม่ดี เป็นภาวะของการเสพติด เปรียบเช่นจอมเผด็จการ ผู้อยู่เหนือเวลา มีอำนาจเหนือเหตุผล สามารถทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องคิดหรือใส่ใจกับความรู้สึกของใคร

จิตใจ เป็นเหมือนบัลลังก์ของราชา ซึ่งถูกช่วงชิงไป โดยจอมเผด็จการ ผู้วางอำนาจโดยปราศจากความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจ

เป้าหมายการฝึกจิตแบบ ราชาโยคะ คือการเปลี่ยนนิสัย ที่ไม่ดีของเรา เป็นการขับไล่จอมเผด็จการออกไปโดยอาศัย ความรู้ทางจิตที่สมบูรณ์ เพื่อเปิดดวงตาที่สามแห่งปัญญา จนเกิดการหยั่งรู้ภายใน และมองเห็นหนทางที่จะเอาชนะ จอมเผด็จการที่ยึดครองจิตใจ

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่ความสงบก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะ ในความนิ่งสงบเท่านั้น ที่เราสามารถมีสายใยกับสิ่งสูงสุด ผู้เป็นแหล่งพลังทางจิตวิญญาณ ที่จะให้พละกำลังแก่เรา ในการกอบกู้บัลลังก์ที่สูญเสียไป อันหมายถึงการกลับมา เป็นราชาผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองอีกครั้ง

การฝึกจิตแบบราชาโยคะ ไม่ใช่การออกกำลังกาย ไม่ต้องหยุดความคิด หรือการกระทำ ไม่มีการใช้คัมภีร์ คำสวด มนตรา หรือการกำหนด อิริยาบถใดๆ เป็นการฝึกสมาธิแบบเปิดตาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ จึงยังคงความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และบทบาท หน้าที่ต่างๆได้ตามปกติ

ราชาโยคะได้ให้วิถีทางที่มากไปกว่าเทคนิคในการควบคุมความเครียด หรือให้การผ่อนคลาย แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเข้าใจตนเองอย่างลึกลํ้า เป้าหมายสูงสุด คือการเข้าถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์พร้อม ทางจิตวิญญาณ ซึ่งหมายถึงการมีประสบการณ์ในธรรมชาติดั้งเดิมที่บริสุทธิ์และสูงส่ง ของตนเอง จนเกิดความเคารพตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง อันมีผลในการ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมและโลกจิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน

สาระในเรื่องของจิตวิญญาณ คือการล่วงรู้ว่าจะใช้ชีวิต อย่างไร เมื่อเรามีความรู้ทางจิตวิญญาณ ชีวิตก็มีความสุข

พลังทางจิตวิญญาณที่แท้จริง ไม่ใช่เรื่องของการใช้เวทมนตร์คาถา หรือพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาสิ่งใด แต่หมายถึงการมีทัศนคติที่ดี ต่อตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งทำให้ชีวิต เป็นสุข แทนที่จะเป็นการต่อสู้ดิ้นรนด้วยความยากลำบาก

ความสุขนั้นมีความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการบรรลุถึงเป้าหมายของชีวิต การมีหรือไม่มีความสุขนั้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากสิ่งภายนอก แต่มาจากภายในจิตใจของเราเอง โรคภัยอันใหญ่หลวงของจิตใจมนุษย์ คือการมองหา ความสุขจากสิ่งภายนอก การคาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุด โดยปราศจาก การตรวจสอบคุณค่าและทัศนคติของตนเอง การได้มาซึ่งความสุข ที่ถาวร ไม่มีทางลัด ไม่มีใคร หรือสิ่งใดภายนอก สามารถหยิบยื่น ให้แก่เรา เพราะเป็นความรับผิดชอบของเราเองในการสร้างสิ่งนั้น สิ่งภายนอกอาจจะเกื้อหนุน ชี้นำ หรือให้การดลใจแก่เรา แต่ในที่สุด ชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง

การตรวจสอบตนเองอย่างลึกลํ้า ทำให้เกิดความเข้าใจ และด้วยความเข้าใจนี้เอง ที่เราจะสามารถเริ่มต้นการสร้างชีวิต ให้เป็นไปในหนทางที่เราปรารถนา ไม่เช่นนั้น เราก็ไม่อาจเป็นอิสระ จากภาวะวิกฤตต่างๆ

ทุกวันนี้ดูเหมือนจะมีความวิกฤต ความผิดหวัง ทางตัน อยู่ในทุกหนแห่ง จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชีวิตมนุษย์

เมื่อเราได้ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ชีวิตนั้น ก็มากยิ่งกว่า เพียงการอยู่รอด หรือการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ชีวิต คือประสบการณ์ที่เป็นสุขในความรักและความหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โยคะ

คำสำคัญ (Tags)#โยคะ

หมายเลขบันทึก: 78514, เขียน: 14 Feb 2007 @ 15:43 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)