ต่อจากตอนที่แล้วว่า ทำไมคุณปู่ม้งถึงได้แนะนำ ยาหม่องในการแก้การปวดจากมดกัด แทนสมุนไพร เมื่อมองย้อนกลับไปพบว่า บ้านรวมไทย ที่จ.แม่ฮ่อสอนนั้น เป็นการนำเอาชวเขาเผ่าต่างๆ มาอยู่ด้วยกัน โดยหน่วยงานของทางราชการ และเขาไปจัดการชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งความเจริญทำให้ชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าเท่าที่ควร จึงน่าเป็นห่วงว่าองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญานั้นจะสูญหายไป