ในการประกวดอสม.ครั้งนี้ ทางผู้เขียน....  "ได้ข่าวแว่วๆมาว่า อสม.อำเภอกะเปอร์ของเราโชว์ฝีไม้-ลายมือจนเป็นตัวแทนจังหวัดได้รับรางวัลระดับเขตถึง 2 คน " ด้วยกันโดยทั้งสองท่านเป็นอสม.ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงกลวง ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยม่วงกลวง สำหรับสาขาที่เข้ารอบและได้รับรางวัลประกอบด้วย นายวิทยา  หวันร่าหมาน โดยส่งเข้าประกวดใน "สาขายาเสพติด" และ นางจารุวรรณ  ร่มเย็น ที่ส่งเข้าประกวดใน "สาขสุขภาพจิต"

                 จากการประสานงานและสอบถามพบว่า ทางคณะกรรมการระดับภาคจะลงมาดูหลักฐานประกอบในพื้นที่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 หรือว่าวันจันทร์ที่จะมาถึง จะว่าไปแล้ว ทางพื้นที่เองและตัวของอสม.เอง ก็มีการดำเนินงานในชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ที่จำเป็นต้องมีการเตรียมการก็คงเนื่องมาจากการ เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดเรียงกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นระบบเท่านั้นเอง ว่าไปแล้วผู้เขียนก็ยังไม่ได้ อธิบายให้แน่ชัดเลยว่า... อสม. คืออะไ???

                   อสม. ย่อมาจาก  "อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" ... ซึ่งผู้เขียนมองว่พวกเขาเหล่านี้ เป็นผู้ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่ ทำงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก อสม. คือคนในชุมชน ย่อมมีความเข้าใจในเนื้อแท้ของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ อีกทั้ง อสม.ยังทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน หรือเงินเบี้ยเลี้ยงใด-ใด ทั้งสิ้น เอาหล่ะคะ..   "คิดว่าคงจะพอรู้จักกับ อสม. และทำความรู้จักกันพอหอมปาก-หอมคอแล้วกันนะคะ"

                 งั้นมาว่ากันต่อในเรื่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ เมื่อได้รับทราบข่าวอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองแล้ว ทางท่าน (รักษาการ) สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์  " คุณอำนาจ เทพรักษ์ "  จึงได้มีการประสานกับสถานีอนามัยม่วงกลวงและ อสม. ทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลระดับเขต ให้เตรียมตัวเพื่อ รับการประเมินจากคณะกรรมการเพื่อประกวดระดับภาคอีกครั้ง โดยเชิญมาจนท.สถานีอนามัยม่วงกลวง และ อสม.ทั้ง 2 ท่าน เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน (ระดับอำเภอ) และผู้เขียน ผู้ซึ่งรับงานสุขภาพจิตและยาเสพติด (ระดับอำเภอ).. 

 "ก็เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้เช่นกัน" 

                  บรรยากาศของการประชุมก็เป็นการพูดคุย แนะนำในประเด็นที่จะนำเสนอคณะกรรมการที่จะลงมาประเมิน และการเตรียมชุมชน และพื้นที่ในการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ไปสมทบกับทีมผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดในการเตรียมชุมชนและเตรียมข้อมูล ในวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550) และหนึ่งในนั้นก็มีผู้เขียนนี่แหละคะที่ ต้องลงไปในพื้นที่ด้วย แล้วจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะ...  สำหรับวันนี้ชมบรรยากาศในห้องประชุมเรียกน้ำย่อยไปไปก่อนแล้วกันนะคะ

บรรยากาศเป็นกันเอ๊ง-กันเอง เนอะ
 เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนะนำประเด็นที่จะนำไปเตรียมชุมชนในการรับข้อซักถามจากคณะกรรมการ