เพลงเก่าเพลงหนึ่งมีเนื้อหาบางส่วนว่า

 

          "...ยามอ่านท่องหนังสือ เรากลับลืม

                 เรื่องโศกเรื่องเศร้าซึม เรากลับจำ

                    คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำ

                            อยากจำกลับลืม อยากลืมกลับจำ...."

 

ข้อมูลเบื้องต้น

             ผมเคยอ่านเจอว่า สมองส่วนลิมบิก (limbic) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์พื้นฐานของคนเรา (โกรธ เศร้า ฯลฯ) น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

             ใคมีความรู้ หรือข้อคิดเห็นอย่างไร ช่วยขยายความหน่อยครับ :-)