GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบบการส่งงานที่ตรงเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย

  จากการปฏิบัติงานมาได้ระยะหนึ่ง  มีดังนี้

ปัญหาที่พบ :  กลุ่มเป้าหมายส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา

วิธีแก้ไข :  มีขั้นตอน  ดังนี้

(1)  ค้นหาสาเหตุ(เมื่อพบสาเหตุแล้ว ช่วยกลุ่มเป้าหมายแก้ไขสาเหตุนั้น)

(2) ดำเนินการแจกเอกสารปฏิทินกำหนดการส่งงานให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อในแบบบันทึกรับเอกสารปฏิทิน

(3) ก่อนถึงกำหนดการส่งระยะหนึ่ง  ควรกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อกันลืมโดยใช้การพูดคุย  และสนทนา

(4) แนะนำให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อในแบบบันทึกการส่งงานนั้นให้เรียบร้อย

โดยสรุป  กลุ่มเป้าหมายสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา  ควรประกอบด้วย  (1)  แจ้งปฏิทินกำหนดการส่งงานที่ชัดเจน  (2) ให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อบันทึกรับปฏิทิน  และลงชื่อการส่งงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78392
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)