ระบบการส่งงานที่ตรงเวลา

ตะหลิว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย

  จากการปฏิบัติงานมาได้ระยะหนึ่ง  มีดังนี้

ปัญหาที่พบ :  กลุ่มเป้าหมายส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา

วิธีแก้ไข :  มีขั้นตอน  ดังนี้

(1)  ค้นหาสาเหตุ(เมื่อพบสาเหตุแล้ว ช่วยกลุ่มเป้าหมายแก้ไขสาเหตุนั้น)

(2) ดำเนินการแจกเอกสารปฏิทินกำหนดการส่งงานให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อในแบบบันทึกรับเอกสารปฏิทิน

(3) ก่อนถึงกำหนดการส่งระยะหนึ่ง  ควรกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อกันลืมโดยใช้การพูดคุย  และสนทนา

(4) แนะนำให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อในแบบบันทึกการส่งงานนั้นให้เรียบร้อย

โดยสรุป  กลุ่มเป้าหมายสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา  ควรประกอบด้วย  (1)  แจ้งปฏิทินกำหนดการส่งงานที่ชัดเจน  (2) ให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อบันทึกรับปฏิทิน  และลงชื่อการส่งงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขกับชีวิตและงาน

คำสำคัญ (Tags)#ระบบการส่งงานที่ตรงเวลา

หมายเลขบันทึก: 78392, เขียน: 14 Feb 2007 @ 08:50 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)