ระบบการส่งงานที่ตรงเวลา

  ติดต่อ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย  

  จากการปฏิบัติงานมาได้ระยะหนึ่ง  มีดังนี้

ปัญหาที่พบ :  กลุ่มเป้าหมายส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลา

วิธีแก้ไข :  มีขั้นตอน  ดังนี้

(1)  ค้นหาสาเหตุ(เมื่อพบสาเหตุแล้ว ช่วยกลุ่มเป้าหมายแก้ไขสาเหตุนั้น)

(2) ดำเนินการแจกเอกสารปฏิทินกำหนดการส่งงานให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อในแบบบันทึกรับเอกสารปฏิทิน

(3) ก่อนถึงกำหนดการส่งระยะหนึ่ง  ควรกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อกันลืมโดยใช้การพูดคุย  และสนทนา

(4) แนะนำให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อในแบบบันทึกการส่งงานนั้นให้เรียบร้อย

โดยสรุป  กลุ่มเป้าหมายสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา  ควรประกอบด้วย  (1)  แจ้งปฏิทินกำหนดการส่งงานที่ชัดเจน  (2) ให้กลุ่มเป้าหมายลงชื่อบันทึกรับปฏิทิน  และลงชื่อการส่งงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขกับชีวิตและงาน

หมายเลขบันทึก: 78392, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 15:53:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ระบบการส่งงานที่ตรงเวลา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)