ปรัชญนันท์ นิลสุข


รองศาสตราจารย์
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Username
prachyanun
สมาชิกเลขที่
4279
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
นายปรัชญนันท์ นิลสุข
เกิดวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2508
ชาวจังหวัดเพชรบุรี 
บุตรของ อาจารย์ชำนาญ-อาจารย์ประชัญ  นิลสุข
สมรสกับนางช้องมาศ  นิลสุข  มีบุตรชาย 1 คนและหญิง 1 คน
บุตรชาย นายปราชญวศิน  นิลสุข
บุตรสาว ด.ญ.ปรีชริน  นิลสุข

อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อได้ 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-5878256 
โทรห้องทำงาน 02-9132500 ต่อ 3298

มือถือ 081-7037515     ที่บ้านพัก : 02-8801893

Homepage :  http://www.prachyanun.com 
E-mail         :  prachyanunn@gmail.com


ประวัติโดยละเอียด 2552
ประวัติโดยสรุป 2552
ประวัติย่อ 2552 ... 1 หน้ากระดาษ (วิทยากร)

รูปภาพส่วนตัว 2553 ชุด 1 - ชุด 2

การศึกษา ระดับชั้น สถานศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
การศึกษามหาบัณฑิต
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ป.4
ป.6
ม.3
ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์)
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์)
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ร.ร.อนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
ร.ร.เทศบาล 1 (วัดแก่นเหล็ก)
ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520
2522
2525
2527
2530
2532
2538
2545
ที่ทำงาน  ที่อยู่ สถานที่ทำงาน
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2587 8256 
บ้านพักกรุงเทพมหานคร
159/466   พระรามหกแมนชั่น B 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1  ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร (10700)
โทร : 02-8801893 
บ้านพักจังหวัดเพชรบุรี
96/36  หมู่ 2  ต.บ้านกุ่ม  อ.เมืองฯ
จ.เพชรบุรี  (76000)
โทรศัพท์    032-432104
เกียรติประวัติ ประสบการณ์ทำงาน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท