เช้านี้ไปเยี่ยมชมเว็ปป่าใหญ่คลีเอชั่น ทราบว่า ชาวทุ่งแสงตะวันเชิญชวนคณะฯ จะมาเยือนน่าน ต้นเดือน มีนาคม ศกนี้ มีการบอกกล่าวผ่านเว็ปบอร์ด รับสมัครมา จำนวน 20 คัน

                  http://www.payai.com/board/topic_detail.php?board=toong&topic_id=00600&page=

                 กิจกรรมดี ๆ ที่โพสต์ไว้ที่วัดภูมินทร์ ให้มัคคุเทศน์น้อย ได้บริการพี่ ๆ คณะฯ  และมีการไปเยือนหอศิลป์ริมน่าน กิโลเมตร ที่ 20 ทางหลวงแผ่นดิน 1080  น่าสนใจ ได้ลงข้อความยินดีต้อนรับคณะฯล่วงหน้าไว้