• Happy Valentine day ชาว Blog และชาวไทยทุกคน
  • ขอให้เด็กผู้หญิงทุกคน  รอดจากปากเหยี่ยวปากกา
  • เมื่อวานนี้ พี่พยาบาลเล่าว่า มีเด็กผู้ชายไปขอถุงยาง
  • พี่พยาบาลถามว่าเธอจะเอาไปทำไม
  • เด็กตอบว่า เอาไปเตรียมไว้วัน วาเลนไทม์
  • ฝากคุณแม่ที่มีลูกชาย บอกลูกด้วยนะคะ อย่าทำอะไรผู้หญิง
  • สำหรับคุณแม่ที่มีลูกหญิงก็ต้องบอกลูกว่า หนีบไว้ลูก