แบบฝึกหัดวิชาบริหาร บทที่ 1

วิธีที่น่าสนใจวิธีหนึ่งและใช้ได้ดีตั้งแต่เด็ก ป. 1 ถึง นักศึกษา ป. โท ก็คือ การทำแบบฝึกหัด
เมื่อเรียนไปแล้วหลายๆคนคงจะมีวิธีการที่จะทบทวนบทเรียนที่แตกต่างกัน แต่วิธีที่น่าสนใจวิธีหนึ่งและใช้ได้ดีตั้งแต่เด็ก ป. 1 ถึง นักศึกษา ป. โท ก็คือ การทำแบบฝึกหัด เอ...อาจารย์ไม่ได้ให้นี่ ก็ตั้งโจทย์เองละกัน ครั้งนี้ขอใช้โจทย์คือ “ ให้วิเคราะห์หน่วยงานของตนเอง โดยใช้ 7 S “ หน่วยงานของตนเองที่จะวิเคราะห์คือ ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม รพ. ค่ายสุรนารี คงจะไม่เกริ่นนำถึงบริบททั่วไป ใน BLOCK นี้แต่ถ้ามีโอกาสจะนำเสนอใน BLOCK ต่อไป จุดแข็งของหน่วยงาน S 1 - Strategy....มีเข็มมุ่งในการทำงานที่ชัดเจน สนองต่อนโยบายของ รพ. สอดรับกับทีมนำทางคลีนิก และให้บริการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย S 2 – Structure....เป็นหน่วยให้บริการเฉพาะทาง บริหารจัดการง่าย อิสระในการตัดสินใจ มีอิสระในการจัดระบบการให้บริการ S 3 – System....มีการวงรอบการติดตามงานภายในหน่วยงานเองและจากทีมนำทาง คลีนิก S 4 – Style....สามารถดูแลหน่วยงานได้ทั่วถึง เป็นหน่วยงานเล็กและเฉพาะทาง S 5 – Staff....มีบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานที่ตรงกับงาน S 6 – Shared values....มีค่านิยมร่วมกันในหน่วยงานและใช้ร่วมกันกับทีมนำทางคลีนิกสูตินรีเวชกรรม “ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ผู้ป่วยนรีเวชทั่วไปมีความพึงพอใจในการให้บริการ” S 7 – Skill....บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อนของหน่วยงาน S 1 - Strategy....นโยบายปรับเปลี่ยนทันที ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน S 2 – Structure....มีการปรับเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 ระบบ มีทางคลีนิกและทางระบบในหน่วยงานเดียวกัน ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบแยกส่วน S 3 – System....ขาดการติดตามงานและดูแลจากหน่วยงานที่เป็นสายบังคับบัญชาโดยตรง S 4 – Style....หัวหน้าเดี่ยว การตัดสินใจขึ้นกับหัวหน้าเป็นหลัก S 5 – Staff....มีพยาบาลเป็นหลักในทีมเพียงคนเดียว ทำให้ขาดความแตกต่าง ต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น S 6 – Shared values.... (คิดว่าไม่มีจุดอ่อน) S 7 – Skill....ที่ต้อง Refresh คือ ทักษะการติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน ได้ลองทำแบบฝึกหัดแล้วช่วยทบทวนบทเรียนได้เยอะเลย แถมยังเป็นข้อมูลเอาไว้เตรียมประเมินตนเองส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพของ รพ. ด้วย เห็นมั๊ยคะว่าที่เคยบอกไว้ว่าเรียน สม. 4 แล้วได้หลายเด้งนั้นเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ในชาตินี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#1#บทที่#แบบฝึกหัดวิชาบริหาร

หมายเลขบันทึก: 78379, เขียน: 14 Feb 2007 @ 05:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)