16 กุมภา ใกล้มาถึง

เฝ้าคำนึงถึงขจิตจะมาเยือน

ขอเชิญญาติมิตรและพ้องเพื่อน

หลายปีเดือนรอวันนี้ได้พบกัน 

  ขอเชิญทุกท่านที่สนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาพบปะ แลกเปลี่ยน ใน  English  Camp  ที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ  ที่มีลีลาไม่เหมือนใคร  "ลีลานี้ไม่มีขายในท้องตลาด"  วิทยากรที่กล่าวถึงท่านนี้ คือ อาจารย์ ดร. ขจิต ฝอยทอง จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน