มีภาพถ่ายอยู่ชุดหนึ่งครับ...จากงาน uKM-9 ที่ตั้งใจถ่ายมาฝากท่านผู้อ่าน เชิญชมกันได้ครับ...(อ่านคำบรรยายที่ภาพครับ)

ภาพป้ายบนเวที ประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัย กับ สคส.
ภาพดอกไม้หน้าเวที
ภาพดอกไม้ที่ Stand
โคมไฟบนเพดาน
แก้วน้ำบนโต๊ะ ลปรร.
แก้วน้ำเอก
 

BeeMan

BeeMan