การที่จะสร้างภาพเอกซเรย์ให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานนั้น ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของภาพเอกซเรย์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

Sharpness Definition  ภาพต้องไม่มัว (Blur)และมีเงา(penumbra)น้อยที่สุดจึงเป็นภาพที่มีความคมชัดมากที่สุด

Hight Contrast  ภาพต้องให้ความแตกต่างของความขาวกับดำ ระหว่างพื้นที่ต่างๆบนฟิล์มสูง

Adequate Density  ภาพที่ได้ต้องไม่ดำหรือจางเกินไป

Minimum Distortion  ภาพต้องมีขนาดเหมือนจริง

           เมื่อทราบคุณสมบัติต้องใช้เทคนิคการสร้างให้ได้ตามนี้จึงจะได้ภาพเอกซเรย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน