ความเห็นล่าสุด


1 ส่งใบสมัครสมาชิกมาที่ชมรม rt-siri02@hotmail.com

2 add FB มาที่ kanitta

3 ระบบจะดำเนินการเพิ่มคุณเข้าไปใน ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย

ที่สำคัญส่งใบสมัคร ชื่อจริง นามสกุลจริงคะ

ขอบคุณที่สนใจ

กิจกรรมที่ชมรมกำลังดำเนินการ

ชมรมเปิดตัว FB รับ Add RT ทุกท่านที่สนใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตอนนี้ชมรมกำลังวิเคราะห์ภาระงานของทุก รพ.เพื่อทำฐานข้อมูลและเสนอกระทรวงฯขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามภาระงาน

ยื่นหนังสีอเรื่องค่าตอบต่ท่านรองปลัดกระทรวง เมื่อ 12 พค.54

ขอแสดงความยินดีด้วยคะ กับทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา

เรียน อาจารย์ และชาวรังสีทุกท่าน ขอบคุณที่เสนอสิ่งดีๆๆ

อยากเห็นรังสีอีกมากมายที่ทำดี มาแบ่งปันกันจะได้มีการพัฒนาวิชาชีพ

เป็นการสามัคคีพี่ๆน้องๆ

และยังทำให้บุคลากรอื่นๆเห็นว่ารังสีเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันทุกเมื่อ

ขอบคุณสิ่งดีๆที่มาแบ่งปันกัน

พบปัญหาใหม่

เมื่อส่งผู้ป่วยไป รพ.ใหญ่ๆ ในกทม. ที่ใช้ระบบPACS เหมือนกัน

copy ภาพใส่ CD

แพทย์เปิดไม่ได้ เหตุผลคือ คอมพิวเตอร์ เก่า แล้ว ตัวอ่าน CD ไม่ทำงาน 55555555

แล้วผู้ป่วยทำอย่างไร

ถ่ายใหม่

จะแก้ปัญหาอย่างไรดี

ผู้ป่วยบอกว่ากลับมาที่บ้านเอาCD ไปเปิดดูที่เครื่องของผู้ป่วยเอง

เปิดได้ 5555555

เรียนคุณไก่น้อย

CQI เป็นการนำปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน มาวางแผนการพัฒนาเพื่อลดปัญหาที่เกิด

อาจจะเป็นการสร้างระบบงานใหม่เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ

หรืออาจเป็นการทบทวนการให้บริการของเราเองในแต่ละวันก็ได้ว่าเราทำดีแล้วหรือยัง

ยิ่งเป็นงานการเจ้าหน้าที่เป็นงานที่ให้บริการลูกค้าภายใน เรื่องความก้าวหน้า ขวัญ กำลังใจของบุคลากรในองค์กร ฯลฯ เราทำได้ดีหรือยัง ถ้ามองตนเองอาจไม่ครอบคลุมลองให้ลูกค้าตอบแบบสอบถาม

หรือลองถามตนเอง ว่างานที่ทำอยู่ทุกวัน เราทำดีหรือยัง ถ้ายังทำให้ดีได้ไหม ถ้าดีแล้วทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมทำอย่างไร

แล้วลองเขียนตอบคำถามนั้นๆดู

การจะได้มาซึ่งปัญหา ต้องมีการวิเคราะห์งานของตนเองว่าให้บริการลูกค้าเป็นอย่างไร

ลูกค้าพอใจหรือไม่ มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง

แล้วจึงนำปัญหานั้นมาหาแนวทางแก้ไขตามหลักการของ CQI คือ ตั้งเป้า เฝ้าดู และปรับเปลี่ยน

หรืออาจใช้ระบบ PDSA

ของคุณคะยินดีแลกเปลี่ยนคะ

เรียน ศิริวรรณ โอกาศ

pornpawit

ต้องขอโทษ เป็น RT

แต่จะขอตัวอย่างงานอื่นๆจะลองสอบถามเพื่อนๆแล้วจะนำมาแลกเปลี่ยนแต่ขออนุญาตเจ้าขอก่อนนะคะ

แต่ต้องบอกว่า ตำแหน่ง K? หรือ O? JS กพ.ไม่เหมือนกัน

สวัสดีคะ อาจารย์

ข้าราชการ เป็นข้าของแผ่นดิน

ถ้าสังคมเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผือแผ่

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา

ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นตามขอบเขต

และรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัย มีคุณธรรม

สังคมจะเป็นสุข

ขอบคุณอาจารย์คะที่แลกเปลี่ยน

ยินดีด้วยกับความสำเร็จของทุกท่านและขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้

ดิฉันไม่ได้เป็นศิษย์ที่นี่ยังได้รับอนิสงได้ความรู้มาพัฒนางานมากมาย

จึงเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับความรู้ที่เต็มที่เมื่ออกสู่สังคมแล้ว

ทำให้สังคมเกิดสุข ประชาชนได้ประโยชน์

และ คำสอนที่ชอบที่สุดขอเอามาใช้ด้วยนะคะ

คณาจารย์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ สอนให้ คิดได้ ได้คิด ได้สร้างปัญญา เสมือนการติดอาวุรให้กับนักศึกษาแล้ว ให้นำความรู้จากการจด การจำ การฝึกฝน ฝึกทักษะไปใช้พัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และหากบัณฑิตศึกษาสามารถสังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี

ขอบคุณอาจารย์มากๆๆๆๆๆ

สนใจคะอาจารย์ รบกวนส่งเอกสาการประชุมให้ทราบด้วย

ตอนนี้กำลังทดลองใช้ CR ทำ QC อยู่

ของคุณอาจารย์มากคะ

ผ่านไปแล้วทุกหน่วยงานที่นำเสนอผลงานให้ผู้บริหารได้รับทราบและได้รับคำชื่นชมให้พัฒนาต่อและเป็นแบบอย่างที่ดี หน่วยงานอื่นๆสามารถนำไปใช้ได้เลยทีเดียว

บางหน่วยงานก็เสนอเพียง output ผู้บริหารก็เสนอให้ควรแสดง outcome และ ผลลัพธ์สุดท้าย ประชาชนได้อะไร

สิ่งที่ได้

เห็นการนำเสนอหลายรูปแบบ ทั้ง power point ,VDO, ภาพกิจกรรม, กราฟรูปแบบต่างๆ ที่หลายท่านนำเสนอได้ยอดเยี่ยมจริงๆ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ www.skk.moph.go.th

การจัดท่าพื้นฐานของการถ่ายภาพรังสีทรวงอก

Postero-anterior (PA)

คาสเสทที่ใช้ 14x17 นิ้วสำหรับผู้ชาย วางตามแนวยาว และ 14x14 นิ้วสำหรับผู้หญิงวางตามแนวยาว

ผู้ป่วยยืนหันหน้าเข้าหา Bucky แยกเท้าออกเล็กน้อย เพื่อให้ยืนมั่นคง ขอบบนของฟิล์มให้อยู่เหนือหัวไหล่ ประมาณ 4 นิ้ว คางวางบน คาสเสท ไหล่งุ้มไปข้างหน้า ฝ่ามือแตะสะโพก ข้อศอกดันไปข้างหน้าให้มากที่สุด หน้าอกแนบชิดกับ bucky จัดลำตัวให้ระนาบลำตัวอยู่กึงกลางฟิล์ม จัดศูนย์กลางของลำรังสี(CP) ที่ T-spine ที่ 6 และจัดหลอดเอกซเรย์ ให้ตั้งฉากกับฟิล์ม(CR) ระยะโฟกัส 72 นิ้ว

ลักษณะภาพที่ได้ในท่า PA ที่มีคุณภาพ

1 ภาพจะแสดงให้เห็นคลุมตั้งแต่ยอดปอด จนถึงฐานปอด

2 แนวกระดูกสันหลังอยู่กลางฟิล์มและตรงไม่บิดเบี้ยว

3 กระดูกไหปลาร้า(Clavicle)ทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน

4 กระดูกสะบัก(scapula)แยกออกจากเงาปอดทั้งสองข้าง

5 เห็นแนวฐานของปอด ลึกลงไปถึงระดับซี่โครง(rib)คู่ที่ 9-10

6 มีความดำที่ตาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

7 มีคอนทราสพอเหมาะทำให้มองเห็นส่วนของปอดและ mediastinum

8 เห็นรายละเอียด(definition)และรอยต่อของส่วนต่างๆแยกจากกันได้ชัดเจน

9 ภาพมีลักษณะ ขนาดเท่าของจริง

10 ภาพชัดเจนไม่มัว

11 มีเครื่องหมาย แสดงตำแหน่ง ซ้ายขวา ยืน นอน ชื่อสกุล และเลขทะเบียนชัดเจน

12 ภาพไม่มีสิ่งแปลกปลอม(Artifact)

หมายเหตุ

1 กรณีแพทย์สงสัย Pneumothorax ก่อนถ่ายภาพต้องให้ผู้ป่วยหายใจออกให้หมด ซึ่งจะทำให้เพิ่มความดันในช่องเยื่อหุ้มปอด ทำให้เห็น Pneumothorax มากและชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเป็นเพียงเล็กน้อย

2 การถ่ายภาพรังสีทรวงอก ใช้เทคนิคkVp สูง(130-150 kVp) เพื่อลดคอนทราสระหว่างเนื้อปอดกับ mediastinum ทำให้เห็นทุกส่วนของช่องอกในฟิล์มเดียวกัน

สวัสดี วันครูคะอาจารย์

อยากไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยจังแต่ไกลมากได่รับอนุมัติเข้าร่วมได้คนเดียว

น่าเสียดายสิ่งดีๆที่กำลังจะปรากฏในวงการรังสี

วันครู ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

เรียน อาจารย์

ตอนนี้ ทาง รพ.ได้ใช้ระบบ PACS แล้ว แต่ไม่ได้ใช้ RIS แต่ใช้งานได้เหมือนที่ อาจารย์บอก

ตนเองก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าการใช้ งานที่มี RIS ต่างกับการไม่มีอย่างไร

ทางผู้ขายมาเสนอก็จะแนะนำในเรื่องการทำงานวิจัย เราจะทำได้ง่าย เก็บข้อมูลได้ แต่ทุกวันนี้ก็ทำได้

เราจะสดวกมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมองไม่ออกค่ะ

RIS ราคาเป็นล้าน แพงจัง คิดไม่ออกว่าผู้ป่วยได้อะไร อาจารย์ช่วยอธิบาย หน่อยได้ไหมค่ะ

ทุกวันนี้

เวลาปฏิบัติงานดีง work list จากงานเวชระเบียน ทำการถ่ายภาพ รังสีแพทย์อ่านผลในระบบ HIS ผลก็จะปรากฏไปกับถาพรังสีแล้ว

แพทย์สามารถดึงผลเก่าของผู้ป่วยมาดูได้ เปรียบเทียบผลเก่าได้

เปรียบเทียบภาพเก่าก็ได้

ปัญหาจะมีก็การดึง work list อาจไม่ค่อยคล่องตัวอาจใช้เวลานานบ้างครั้งเท่านั้นเอง

มองไม่ออกว่า RIS จะสำคัญเพิ่มจากเดิมอย่างไร

ตอนนี้สมาคมรังสีการแพทย์แห่ประเทศไทยได้ส่งข้อมมูลของการประชุมที่หัวหินแล้ว รบกวนผู้ที่ยังไม่ได้รับ mail แจ้งข่าวด้วย

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน

ขอสวัสดีปีใหม่ 2553

เรียน new ครูบันเทิง

ขอบคุณค่ะ

ขอให้มีแต่ความสุขตลอดไป เดียวมา count down พร้อมกันนะคะ

เรียน ชาว RT

ชาว RT ที่เข้าร่วมประชุมที่หัวหิน ที่ฝาก mail ไว้ กับสมาคมรังสีการแพทย์แห่ประเทศไทย นั้น

ได้ประสานไปแล้ว ทางสมาคสจะทะยอยส่งข้อมูลการประเมินผลงานให้ภายใน 10 มค.52 กรุณารอสักครู่

ขนิษฐา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี